Wessels Administratie Groep | Administratie Belastingen Control

Bedrijfsadministratie

Een bedrijfsadministratie omvat alle vastgelegde en verwerkte financiële en niet-financiële gegevens van een bedrijf of organisatie en het bewerken en rapporteren van de gegevens.

FINANCIËLE GEGEVENS

Onder financiële gegevens wordt bijvoorbeeld verstaan:

  • Vorderingen op klanten voor verzonden goederen of bewezen diensten;
  • Schulden aan leveranciers voor ontvangen goederen of diensten;
  • Productiemiddelen waarin geïnvesteerd is en waarop wordt afgeschreven.

NIET-FINANCIËLE GEGEVENS

Onder niet-financiële gegevens wordt bijvoorbeeld verstaan:

  • De datum waarop een medewerker in dienst is gekomen;
  • De tijd waarop een medewerker is begonnen met werken;
  • Het registreren van verlofdagen en ziektedagen.