Wessels Administratie Groep | Administratie Belastingen Control

Financiële administratie

De financiële administratie ofwel boekhouding bestaat uit de vastgelegde en verwerkte financiële gegevens van een bedrijf. Deze gegevens worden op gestructureerde wijze vastgelegd. Ten behoeve van deze gestructureerde vastlegging wordt een grootboekrekeningschema, bestaande uit zogenaamde grootboekrekeningen en verdichtingsrekeningen, opgesteld. De grootboekrekeningen en verdichtingsrekeningen zijn weer onder te verdelen in balansrekeningen (voor de registratie van bezittingen, eigen vermogen en schulden) en verlies- en winstrekeningen ofwel resultatenrekeningen (voor de registratie van kosten en opbrengsten). Grootboekrekeningen worden voor rapportagedoeleinden gekoppeld aan verdichtingsrekeningen. De verdichtingsrekeningen worden vaak weergegeven in financiële rapporten, zoals de balans of resultatenrekening.

GROOTBOEKREKENINGSCHEMA

Een grootboekrekeningschema bestaat uit grootboekrekeningen en verdichtingsrekeningen die worden onderverdeeld in rubrieken. Deze rubrieken worden vaak als volgt onderverdeeld:

  • Rubriek 0: Vaste activa, eigen vermogen, voorzieningen en langlopende schulden;
  • Rubriek 1: Liquide middelen, kortlopende vorderingen en schulden, belastingen en sociale premies
  • Rubriek 2: Tussenrekeningen
  • Rubriek 3: Voorraden en onderhanden werk
  • Rubriek 4: Kosten
  • Rubriek 5: Kostenplaatsen
  • Rubriek 6: Fabricagerekeningen
  • Rubriek 7: Inkoopwaarde van de omzet, inkopen en werk door derden
  • Rubriek 8: Omzet
  • Rubriek 9: Privémutaties (bij eenmanszaak en vof) of overige resultaten

De rubrieken 0 t/m 3 bestaan uit balansrekeningen en de rubrieken 4 t/m 9 bestaan uit resultatenrekeningen.