Fiscale oudedagsreserve

Wat is de fiscale oudedagsreserve

De fiscale oudedagsreserve (FOR) is een aftrekpost waarvan een ondernemer elk jaar kan besluiten om deze wel of niet toe te passen. De hoogte van de FOR-dotatie wordt bepaald door winst van het bedrijf in het betrekkende jaar. In 2020 bedraagt de FOR-dotatie maximaal 9,44% van de winst, met een maximum van € 9.218. De FOR neemt af zodra hiervoor een lijfrente wordt aangeschaft of het geld in een pensioenproduct wordt gestort.

Zolang de FOR niet in een lijfrente- en/of pensioenproduct wordt gestort is er alleen sprake van een opbouw van een belastingschuld, waar geen inkomen tegenover staat. Uiteindelijk is dat geen wenselijke situatie, tenzij dit echt is voorzien, de oudedagvoorziening op een andere wijze is geregeld en er voldoende liquide middelen aanwezig zijn om de belastingschuld alsnog te betalen op het moment dat de FOR vrijvalt.

Het storten van de FOR in een lijfrente- en/of pensioenproduct is echter niet verplicht, waardoor er niet altijd sprake is van een echte oudedagsreserve, waaruit ook toekomstig inkomen voortvloeit.

Er komt een moment waarop over het bedrag dat als FOR in aftrek is genomen wel inkomstenbelasting dient te worden betaald. Meestal is dit het geval wanneer (een deel van) de FOR (vrijwillig of niet vrijwillig) vrijvalt, lijfrente- en/of pensioenproducten overgaan tot uitbetaling of wanneer een onderneming wordt opgeheven/gestaakt. Het is daarom belangrijk om altijd inzicht te hebben in de hoogte van de FOR. Dit bedrag kan flink oplopen en op het moment van afrekenen met de fiscus dient u over voldoende liquide middelen te beschikken om aan deze verplichting te kunnen voldoen.

Wat zijn de voorwaarden voor de FOR?

Een ondernemer kan alleen doteren aan de FOR als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • De AOW-leeftijd is nog niet bereikt;
  • Het ondernemingsvermogen is hoger dan de reeds opgebouwde FOR;
  • Er wordt voldaan aan het urencriterium (u heeft in het betreffende jaar minimaal 1.225 uur voor uw onderneming gewerkt).

Waarom doteren aan de FOR?

Door te doteren aan de FOR wordt de fiscale winst en dus uw inkomen verlaagd. Dit betekent dat, in het jaar dat deze aftrek wordt toepast, over dat deel van het inkomen, geen inkomstenbelasting hoeft te worden betaald. Dit betekent echter niet dat de belasting over dit inkomen helemaal niet hoeft te worden betaald. De betaling van inkomstenbelasting over dit deel van het inkomen wordt naar de toekomst verschoven. Het idee hierbij is dat op het moment dat het inkomen wordt genoten, vanwege de leeftijd, wellicht een lager inkomen en lagere premies, minder inkomstenbelasting hoeft te worden betaald.

Daarnaast kan het verlagen van het inkomen tevens gevolgen hebben voor de hoogte van de toeslagen. De zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget zijn namelijk inkomensafhankelijk. Bij een lager inkomen heeft u soms recht op een hogere toeslag. Dit maakt dotatie aan de FOR nog interessanter voor ondernemers met een lager inkomen.

Verder kan het geld dat wordt bespaard ook worden geïnvesteerd in een lijfrente- en/of pensioenproduct of in uw bedrijf (aanschaf van bedrijfsmiddelen of aflossen van schulden), waardoor het ook op deze wijze kan renderen. Dit kan echter zowel positief als negatief uitpakken.

Let op! Dotatie aan de FOR leidt tot een verhoging van de toekomstige belastingschuld. Houdt daarmee rekening en zorg voor voldoende liquide middelen op het moment dat die belastingschuld moet worden afgerekend.

Oudedagsvoorziening

Het daadwerkelijk opbouwen van een oudedagsvoorziening kan op allerlei verschillende manieren. Een aantal mogelijkheden zijn:

  • Storting van de FOR in een lijfrente- en/of pensioenproduct
  • Benutting van jaarruimte en/of reserveringsruimte door storting in een lijfrente- en/of pensioenproduct
  • Sparen en beleggen
  • Aflossing van schuld op eigen woning
  • Waardecreatie door het bedrijf en toekomstige inkomsten die hieruit voortvloeien
Wilt u meer informatie over alle mogelijkheden ontvangen dan adviseren wij u om contact op te nemen met een expert (financieel adviseur) op dit gebied.