Wessels Administratie Groep | Administratie Belastingen Control

Control

De term “control” komt uit de Engelse taal en betekent is het Nederlands “beheersen”. Een controller richt zich dus niet specifiek op controleren, maar op het beheersen van de organisatie en processen en alles wat daarbij komt kijken. Zo richt een controller zich op de interne en externe informatievoorziening, de administratieve organisatie en interne beheersing, het verbeteren van systemen, processen en werkwijzen en financiële planning en control (budgetteren, rapporteren, analyseren en forecasten).

 

Binnen grotere organisaties is het vaak vrijwel onmogelijk, voor één of enkele individuen, om alle activiteiten te monitoren en te waarborgen dat de processen verantwoord, gecontroleerd en volgens plan verlopen. Daar wordt de controllerfunctie vaak opgeknipt, waarbij de accenten binnen de diverse controllerfuncties anders liggen. Onderscheid wordt vaak gemaakt tussen Financial Control en Business Control of Managerial Control. In hele grote en complexe organisaties wordt vaak ook nog onderscheid gemaakt tussen Sales Control en Operational/Production Control. Uiteraard is de onderverdeling niet altijd eenduidig en eenvoudig te maken. Om een beeld te krijgen van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een controller wordt hieronder een onuitputtelijke opsomming gegeven van zaken die kunnen behoren tot de rol van een controller:

 • Het zijn van een business partner;
 • Lid van het managementteam;
 • Ondersteunen van het strategische planningsproces;
 • Financiering;
 • Risicomanagement;
 • Fusies & overnames;
 • Ondernemingsrecht;
 • Financiële administratie & rapportage;
 • Analyseren van de financiële administratie;
 • Tot stand laten komen van de jaarrekening;
 • Opstellen van interne en externe managementrapportages;
 • Financiële verschillenanalyse (budget/werkelijk/prognose);
 • Belastingrecht;
 • Bedrijfsinformatiesystemen;
 • Management & organisatie;
 • Productie- & supply chain management;
 • Beheersing van het verkoopproces;
 • Analyseren van contracten & overeenkomsten;
 • Analyseren van betalingsvoorwaarden & leveringscondities;
 • Opstellen en meten van operationele KPI’s (Key Performance Indicators);
 • Analyseren van het productieproces;
 • Analyseren van productieverschillen;
 • Kostprijsberekening.

 

Een controller is vaak kritisch en geeft gevraagd en ongevraagd advies; ook als dit niet populair is en tegen het belang van één of enkele individuen (vaak op korte-termijn) in gaat, maar wel in het belang van het bedrijf of het grotere geheel (en dus de lange-termijn) is. Dit maakt de rol van controller soms uiterst complex en uitdagend, maar ook erg interessant.