Wessels Administratie Groep | Administratie Belastingaangiften Belastingadvies

Zoek
Sluit dit zoekvak.

Administratie

WETTELIJKE VERPLICHTING

Iedere ondernemer is wettelijk gezien verplicht tot het voeren van een deugdelijke administratie.

DEUGDELIJKE ADMINISTRATIE

Over het algemeen bestaat een deugdelijke administratie uit een registratie van de bezittingen, het eigen vermogen en de schulden (op de balans), de opbrengsten en kosten (op de resultatenrekening) en de ontvangsten en uitgaven (in het kasstroomoverzicht).

Om periodiek tot deze overzichten te kunnen komen dient een grootboekadministratie te worden gevoerd. Enkele grootboekrekeningen worden ondersteund door een sub-administratie. Zo worden van klanten te ontvangen bedragen opgenomen in een debiteurenadministratie en worden aan leveranciers te betalen bedragen opgenomen in een crediteurenadministratie. Bij productiebedrijven worden ook sub-administraties gevoerd voor bijvoorbeeld voorraden en/of onderhanden werk.

BOEKHOUDER

De meeste kleine bedrijven en zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers) besteden het opzetten en bijhouden van een deugdelijke administratie uit aan een boekhouder / administrateur. Hiervoor zijn verschillende argumenten te bedenken, maar de belangrijkste redenen zijn waarschijnlijk:

  • Tijdsgebrek
  • Onvoldoende kennis
  • Behoefte aan advies
  • Gebrek aan interesse

ACCOUNTANT

Een accountant is gespecialiseerd in het controleren van administraties. Meestal komt deze pas in beeld, wanneer bedrijven verplicht zijn om een jaarrekening te deponeren, zodat de kwaliteit van de jaarrekening is gewaarborgd. Een accountant is over het algemeen veel duurder dan een boekhouder, terwijl de dienstverlening vaak te wensen over laat. Kleine bedrijven kunnen daarom veel beter gebruik maken van een boekhouder. Ook wanneer zij een jaarrekening moeten deponeren. Een accountant dient dan wel de jaarrekening te controleren en goed te keuren.