Wessels Administratie Groep | Administratie Belastingaangiften Belastingadvies

Zoek
Sluit dit zoekvak.

Belastingen

Belasting

Vroeg of laat moet iedereen die in Nederland inkomen geniet of ieder bedrijf dat in Nederland winst maakt en/of omzet genereert belasting afdragen aan de Nederlandse overheid. Hiervoor ontvangt u een verzoek aangifte inkomstenbelasting of omzetbelasting van de belastingdienst.

Inkomstenbelasting

Mensen in loondienst (particulieren) en veelal kleinere, zelfstandig ondernemers (meestal zzp-ers, eenmanszaken en vof’s) betalen inkomstenbelasting.

VENNOOTSCHAPSBELASTING

B.V.’s  en N.V.’s betalen vennootschapsbelasting.

OMZETBELASTING

Daarnaast betalen afnemers en ontvangen leveranciers van goederen en diensten vaak omzetbelasting (ook wel btw genoemd). De ontvangen omzetbelasting en betaalde omzetbelasting worden periodiek verrekend en moet worden afgedragen aan of betaald door de belastingdienst.

Werken

U kunt in loondienst of niet in loondienst werken. Soms gelden andere regels. U doet bijvoorbeeld huishoudelijk werk voor iemand. Of u huurt iemand daarvoor in. Met de Regeling dienstverlening aan huis is er soms geen dienstverband. Werkt u en hebt u een kind dat bij u thuis woont? Dan hebt u mogelijk recht op toeslagen en heffingskortingen.

WERKEN IN LOONDIENST

Gaat u werken? Dan gaat u belasting betalen over uw inkomen. U kunt een aantal kortingen krijgen op uw belasting. Dit zijn de heffingskortingen. Ook als u als uitzendkracht of vakantiekracht gaat werken, gaat u belasting betalen en hebt u recht op heffingskortingen. Via uw werkgever kunt u ook belastingvrij sparen met de levensloopregeling.

NIET IN LOONDIENST WERKEN

Werkt u als freelancer of gastouder? Of hebt u bijverdiensten? Dan hebt u resultaat uit overig werk. Stelt u bezittingen ter beschikking aan uw fiscale partner of de minderjarige kinderen van u of uw fiscale partner? Dan hebt u resultaat uit het ter beschikking stellen van bezittingen. Over uw resultaat moet u zelf nog belasting betalen.

Werken: Algemene regelingen

Als u werkt, hebt u waarschijnlijk recht op verschillende toeslagen, heffingskortingen en aftrekposten.

U komt in Nederland werken

Als u in Nederland komt werken, dan kunt u in aanmerking komen voor een bijzondere kostenvergoedingsregeling: de 30%-regeling voor ingekomen werknemers. Deze regeling houdt in dat uw werkgever u 30% van uw loon inclusief vergoeding mag verstrekken als (onbelaste) vergoeding voor de extra kosten van uw verblijf in Nederland. U komt voor deze regeling in aanmerking als u een specifieke deskundigheid hebt die op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of schaars aanwezig is.

PARTIËLE BUITENLANDSE BELASTINGPLICHT

Als u in aanmerking komt voor de 30%-regeling, kunt u bovendien kiezen voor partiële buitenlandse belastingplicht. Hierbij wordt u voor een deel van de inkomstenbelasting beschouwd als buitenlandse belastingplichtige. Dit kan u belastingvoordeel opleveren.

KENNISMIGRANT

Hebt u een beschikking kennismigrant van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)? Dan merken wij u mogelijk aan als specifiek deskundige en komt u dus in aanmerking voor de 30%-regeling. Kijk voor meer informatie over kennismigranten op de website van de IND: www.ind.nl.

COMMISSARISSEN VENNOOTSCHAP

De 30%-regeling kan ook van toepassing zijn voor commissarissen van een Nederlandse vennootschap.

Aangifte inkomstenbelasting en omzetbelasting

 

Wessels Administratie Groep verzorgt graag de aangiften inkomstenbelasting of omzetbelasting voor u.