Wessels Administratie Groep | Administratie Belastingen Control

Advies

Advies en ondersteuning

Veel ondernemers vinden het prettig als niet alleen de administratie uit handen wordt genomen, maar er daarnaast ook iemand is die over de schouders van de ondernemer meekijkt en hem of haar van gevraagd en ongevraagd van advies voorziet.

Met behulp van de administratie worden ongestructureerde gegevens gestructureerd en kunnen overzichten worden gemaakt van de financiële situatie van de onderneming. Deze overzichten zijn voor niet-financiële mensen meestal moeilijk te doorgronden en behoeven daarom vaak toelichting. Deze toelichting en een bijpassend advies geven wij graag, zodat u goed onderbouwde beslissingen kunt nemen.

Externe partijen

Daarnaast hebben ondernemers vaak andere verplichtingen naar externe partijen. Denk hierbij aan verplichtingen richting de belastingdienst of vermogensverschaffers, zoals banken. Wij ondersteunen u hierbij graag en verzorgen indien gewenst ook de contacten met deze instanties.