NIEUWS

NIEUWS VAN WESSELS ADMINISTRATIE GROEP

NIEUWS VAN DE BELASTINGDIENST

RSS PRIVÉ
RSS ONDERNEMERS
RSS INTERMEDIAIRS
 • Voorlopige berekeningen LIV verstuurd
  Zo'n 94.000 werkgevers krijgen van UWV een voorlopige berekening van het lage-inkomensvoordeel (LIV) 2017. Vandaag vallen de laatste voorlopige berekeningen op de mat.
 • 'Handboek Loonheffingen 2018' gepubliceerd
  Het 'Handboek Loonheffingen 2018' is beschikbaar. U kunt de actuele informatie over 2018 online raadplegen. De pdf van het handboek 2018 volgt nog.
 • 4e 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2018' gepubliceerd
  U kunt de 4e uitgave van de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2018' downloaden. In deze 4e uitgave zijn een aantal onderwerpen verbeterd, uitgebreid en toegevoegd.
 • Waardering van verpachte gronden in box 3 - 2017
  De uitgangspunten en normen 2017 voor de waardering van verpachte gronden (grasland en bouwland) in box 3 zijn bekend.
 • Handhaving wet DBA verder uitgesteld tot 1 januari 2020
  De handhaving van de wet DBA is verder uitgesteld: opdrachtgevers en zzp'ers krijgen tot 1 januari 2020 geen naheffingen en boetes. Vanaf 1 juli 2018 breiden wij wel de handhaving bij kwaadwillenden uit. Dit staat in de Kamerbrief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën.
 • Tabel 1 Wet op de Omzetbelasting geactualiseerd
  Op 1 januari 2018 is de toelichting op Tabel 1 bij de Wet op de omzetbelasting 1968 geactualiseerd. In deze tabel staan de goederen en diensten waarvoor het verlaagde btw-tarief van 6% geldt. De actualisering gaat onder andere over embolisatieproducten, medische rompertjes voor huisdieren, medische instrumenten die tumoren bestrijden en VR-brillen.
 • Pensioen in eigen beheer afkopen? In 2018 is de afkoopkorting 25%
  Sinds 1 juli 2017 kunt u geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. U kunt ervoor kiezen om het pensioen in eigen beheer af te kopen. Doet u dat dit jaar, dan krijgt u een afkoopkorting van 25%.
 • Video-opnames Intermediairdagen 2017: nu live
  Hebt u de Intermediairdagen 2017 gemist? Dan kunt u nu de video-opnames bekijken. Ook kunt u de vragen zien die de intermediairs stelden, en de antwoorden die zij kregen.
 • Landelijke Landbouwnormen 2017 beschikbaar
  De Landelijke Landbouwnormen 2017 zijn beschikbaar. Hierin vindt u de normbedragen voor 2017 voor de meest gangbare kostenposten, en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven.
 • Btw-aangifte corrigeren? Vanaf 1 januari 2018 alleen digitaal
  Vanaf 1 januari 2018 kunt u als ondernemer een correctie op uw btw-aangifte (‘suppletie’) alleen nog maar digitaal doorgeven. Via onze internetsite of uw eigen software.

OVERIG NIEUWS

RSS FiscaalTotaal
 • Hoofdprijs Achmea Kennisquiz / inhouding kansspelbelasting op moment uitbetaling bedragen uit fonds
  Alg | Arrest Hoge Raad | 16-03-2018 | 17/02465 | ECLI:NL:HR:2018:342 In 2008 heeft X (belanghebbende), de winnaar van de Achmea Kennisquiz, een carrièrefonds ter waarde van maximaal € 250.000 gewonnen. X kon tot dat bedrag een beroep doen op het fonds, teneinde zijn opleiding te bekostigen, dan wel zijn talenten en toekomstkansen te ontwikkelen […]
 • Wetsvoorstel toezicht trustkantoren 2018 naar Tweede Kamer
  Alg | Bericht Ministerie van Financiën | 16-03-2018 | n.v.t. De minister van Financiën heeft het wetsvoorstel Wet toezicht trustkantoren 2018 aan de Tweede Kamer aangeboden. Het wetsvoorstel strekt tot verdergaande regulering van het verlenen van trustdiensten. De normen waaraan trustkantoren moeten voldoen worden aangescherpt en het instrumentarium dat De Nederlandsche Bank nv (DNB) als […]
 • Plaats van vestiging houder internetpoker is bepalend voor kwalificatie als binnenlands of buitenlands kansspel
  Alg | Arrest Hoge Raad | 16-03-2018 | 17/02691 | ECLI:NL:HR:2018:356 X (belanghebbende) is inwoner van Nederland en heeft in oktober 2013 via de website pokerstars.eu deelgenomen aan pokertoernooien, waarbij de pokervariant Texas Hold’em is gespeeld. Hij heeft hiermee een bedrag van € 8.506 gewonnen. De Inspecteur heeft aan X een naheffingsaanslag kansspelbelasting opgelegd.In geschil […]
 • Inkomen niet in buitenland opgekomen / geen omkering bewijslast / geen navordering
  IB | Arrest Hoge Raad | 16-03-2018 | 16/06097 | ECLI:NL:HR:2018:359 Erflater dreef als ondernemer een interieurwinkel. Daarnaast stond hij op bepaalde markten, op vaste standplaatsen. Daarmee heeft hij winst uit onderneming behaald. De verkoop werd, althans grotendeels, contant afgerekend. Erflater heeft in 2004 en in 2006 bedragen op een buitenlandse bankrekening gestort. In 2014 […]
 • Strikte uitleg artikel 42 lid 1 IW 1990 / notaris ten onrechte aansprakelijk gesteld
  WBR | Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden | 06-03-2018 | 17/00735 | ECLI:NL:GHARL:2018:2187 X (belanghebbende) is als notaris betrokken geweest bij de teruglevering van een woning door D aan A in 2008 en tevens bij de voorafgaande levering tussen dezelfde partijen in 2003. Hij heeft het ‘recht van wederinkoop’, waarop de teruglevering is gestoeld, inhoudelijk vormgegeven. In […]
 • Is aanbieder internetpoker binnen de EU gevestigd? / vrij verkeer van diensten
  Alg | Arrest Hoge Raad | 16-03-2018 | 17/03221 | ECLI:NL:HR:2018:362 X (belanghebbende) heeft in 2015 internetpoker op de website Pokerstars gespeeld en daarmee prijzengeld gewonnen. In geschil is of heffing van kansspelbelasting in dit geval in strijd is met het Unierecht, in het bijzonder met het recht op vrij verkeer van diensten (artikel 56 […]
 • Afdrachtvermindering onderwijs voor opleidingen veiligheid / overgangsregeling
  LB | Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden | 13-03-2018 | 17/00635 en 17/00636 | ECLI:NL:GHARL:2018:2340 De feitelijke werkzaamheden van X bv (belanghebbende) bestaan uit de winning, verwerking en verkoop van kali- en steenzouten. In 2012 en 2013 heeft een onderwijsinstelling een tweetal veiligheidsopleidingen verzorgd bij X. In geschil is of, en zo ja in hoeverre, X ten […]
 • Winstbestanddelen niet opgekomen in buitenland / geen navordering
  IB | Arrest Hoge Raad | 16-03-2018 | 17/01663 | ECLI:NL:HR:2018:303 X en Y (belanghebbenden) dreven in vof-vorm een ijssalon. De verkopen werden, althans grotendeels, contant afgerekend. X en Y hebben op 4 november 2005 een bedrag van € 60.000 in contanten gestort op een in Luxemburg aangehouden bankrekening. Zij hebben, als zogenoemde inkeerders, op […]
 • Btw-fraude: gevangenisstraf van 18 maanden
  BTW | Uitspraak Hof Den Bosch | 13-03-2018 | 20-000657-16 | ECLI:NL:GHSHE:2018:1053 In deze strafzaak heeft verdachte X over twee kwartalen nihilaangiften laten doen, terwijl zijn bv wel degelijk omzetbelasting was verschuldigd. Daardoor is een belastingnadeel van € 315.044,00 geleden. X heeft bij de strafkamer van Hof Den Bosch aangevoerd dat hij het voornemen had […]
 • Inkomsten uit kinderopvang zijn voor gastouder winst uit onderneming
  IB | Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden | 13-03-2018 | 16/01092 | ECLI:NL:GHARL:2018:2341 X (belanghebbende) was in 2012 werkzaam als gastouder. In dit jaar verzorgde zij ten behoeve van acht ouders (vraagouders) de opvang van tien kinderen. De opvang vond plaats bij X thuis. De voorziening voor kinderopvang van X is ingeschreven in het landelijke register kinderopvang. […]
RSS NU.NL