NIEUWS

Nieuws van de belastingdienst

PARTICULIEREN
ONDERNEMERS
INTERMEDIAIRS

OVERIG NIEUWS

FISCAALTOTAAL
 • Geactualiseerd Besluit noodmaatregelen coronacrisis

  Alg | Besluit Staatssecretaris van Financiën | 05-08-2020 | 2020-16809 Dit besluit (Staatscourant, 13 augustus 2020, 42647) wijzigt het besluit van 16 juni 2020, 2020-12560 (Stcrt. 2020, 33211). De wijziging betreft de toevoeging van de goedkeuring uitstel te verlenen aan termijnen in de Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies. Dit besluit treedt in werking met ingang van 14 augustus 2020, […]

 • Italiaanse regionale kortingsregeling voor 'tanken aan de pomp' strijdig met EU-richtlijn?

  Auto | Conclusie Advocaat-Generaal | 16-07-2020 | C‑63/19 | ECLI:EU:C:2020:596 Op basis van een regionaal vastgestelde regeling hebben de inwoners van de Italiaanse regio Friuli-Venezia Giulia recht op een prijsverlaging voor benzine en dieselolie ‘aan de pomp’. In het kader van de uitvoering van deze regeling schieten de brandstofleveranciers het bedrag van de prijsverlagingen voor aan de exploitanten van […]

 • Niet voldaan aan voorwaarden persoonsgebonden aftrekposten

  IB | Uitspraak Rechtbank Noord-Holland | 23-06-2020 | 19/3079 | ECLI:NL:RBNHO:2020:5953 In deze procedure is een aan X (belanghebbende) opgelegde navorderingsaanslag IB/PVV 2012 in geschil.In geschil is in de eerste plaats of X recht heeft op persoonsgebonden aftrek voor een door zijn echtgenote gevolgd dieet. X stelt dat zijn echtgenote een natriumbeperkt dieet moet volgen omdat zij hartpatiënt is. Voor aftrek is […]

 • Inschakelen rechtsbijstand was niet redelijk / geen kostenvergoeding

  FB | Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden | 28-07-2020 | 19/01718 | ECLI:NL:GHARL:2020:5723 De Invorderingsambtenaar heeft X (belanghebbende) op 28 juli 2018 € 7 aanmaningskosten in rekening gebracht. Hij heeft voorts met dagtekening 11 september 2018 een dwangbevel betekend en hierbij € 53 kosten in rekening gebracht.X, advocaat van beroep, heeft bij brief van 22 oktober 2018 bezwaar gemaakt. Op 15 februari 2019 heeft […]

 • Uitleg begrip reizigersbagage voor btw-vrijstelling

  BTW | Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU | 16-07-2020 | C‑656/19 | ECLI:EU:C:2020:599 De Hongaarse onderneming Bakati Plus hield zich in 2016 nagenoeg uitsluitend bezig met de verkoop van grote hoeveelheden levensmiddelen, cosmetica en schoonmaakproducten aan een twintigtal particulieren in Servië, die tot drie families behoorden. De goederen werden vanuit een opslagplaats bij de grens door de […]

 • Mondelinge intrekking beroep / verzoek om proceskostenvergoeding niet-ontvankelijk

  FB | Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden | 28-07-2020 | 19/00370 | ECLI:NL:GHARL:2020:5719 In deze procedure hebben X (belanghebbende) en de Heffingsambtenaar tijdens het onderzoek ter zitting op 13 juli 2020 een compromis bereikt over het hen verdeeld houdende geschil, waarna X zijn hoger beroep tegen de uitspraak van Rechtbank Midden-Nederland (18/544, niet gepubliceerd) mondeling heeft ingetrokken. De Heffingsambtenaar heeft […]

 • Geen voorlopige voorziening / niet voldaan aan vereiste van connexiteit

  FB | Uitspraak Rechtbank Gelderland | 31-07-2020 | 20/3117 | ECLI:NL:RBGEL:2020:4037 X (verzoeker) heeft zich per 15 december 2009 uitgeschreven als inwoner van Nederland en zich geregistreerd als inwoner van een Europees land. Na een in 2016 ingesteld woonplaatsonderzoek zijn aan X navorderingsaanslagen IB/PVV 2008 en 2011 opgelegd. Inzake deze navorderingsaanslagen is een procedure aanhangig bij Rechtbank Gelderland.Uit in […]

 • Duidelijk kansloos verzet tegen dwangbevel heeft geen schorsende werking

  Alg | Uitspraak Hof Den Bosch | 11-08-2020 | 200.245.613/01 | ECLI:NL:GHSHE:2020:2554 Aan X (bv) zijn dertig (naheffings)aanslagen loonheffing, omzetbelasting en vennootschapsbelasting opgelegd over de jaren 2014 tot en met 2017. Deze aanslagen zijn niet, althans slechts deels betaald door X.In de loop van 2016 en 2017 heeft de Ontvanger dertig dwangbevelen voor deze aanslagen uitgevaardigd (inclusief rente en kosten groot […]

 • Geen verschuldigdheid btw op grond van artikel 37 Wet OB 1968 / opsteller factuur

  BTW | Uitspraak Rechtbank Gelderland | 11-08-2020 | 19/548 | ECLI:NL:RBGEL:2020:4033 X (belanghebbende) heeft met een dienstverlener in de IT (hierna: B) een vso gesloten voor de ontbinding van een opdrachtovereenkomst. B dient op grond van de vso een bedrag te betalen aan X van in totaal € 6.900.000 inclusief omzetbelasting (ontbindingsvergoeding en schadevergoeding).B heeft een factuur uitgereikt met vermelding van […]

 • Belastingdienst verzendt brieven ‘Te betalen bedrag’

  Alg | Belastingdienst | 13-08-2020 | geen Eerder dit jaar heeft uw klant een aanmaning van de Belastingdienst ontvangen over een openstaand bedrag. Als uw klant het bedrag nog niet heeft betaald, krijgt hij van de Belastingdienst binnenkort als attentiesignaal een brief.

TaxLive
 • Is een leaseauto als arbeidsvoorwaarde reorganisatiebestendig?

  In principe geldt een leaseauto niet als een arbeidsvoorwaarde tenzij het ter beschikking hebben van een leaseauto uitdrukkelijk is overeengekomen in de arbeidsovereenkomst of bij een wijziging van functie....Mag een werkgever bij een reorganisatie een dergelijke arbeidsvoorwaarde eenzijdig...

 • Persoonlijk faillissement voor belastingadviseur

  Rechtbank Gelderland heeft voormalig advocaat Robert Moszkowicz persoonlijk failliet verklaard. Aan de grondslag van het faillissement ligt een geschil over achterstallige huur en onderhoud....Ook claimt de Belastingdienst ruim €200.000 bij Moszkowicz, waartegen hij bezwaar aantekent.

 • Zelfstandigen pleiten voor verlenging steunregeling van overheid

  Zelfstandigenorganisaties pleiten voor een verlenging van de zogeheten Tozo-regeling voor zzp'ers. Ze vinden dat de overheid ondernemers moet ondersteunen wanneer zij op zoek gaan naar andere inkomensperspectieven na de coronacrisis.

 • Belastingdienst hervat invordering via aanmaningen na coronapauze

  Wanneer ondernemers vóór de coronacrisis een aanmaning van de Belastingdienst hebben ontvangen over een openstaand bedrag, krijgen zij van de Belastingdienst binnenkort als attentiesignaal een brief....De hervatting van de invordering geldt ook voor particulieren.

 • Rechters terughoudend met 'corona-faillissementen'

  Rechters lijken terughoudend te zijn met het uitspreken van corona-gerelateerde faillissementen. Volgens de Raad voor de rechtspraak werden er in juli honderd faillissementen minder uitgesproken dan een maand eerder....Op jaarbasis gaat het om zelfs om een daling van tweehonderd.

NU.NL