NIEUWS

NIEUWS

Nieuws van de belastingdienst

RSS PRIVÉ
RSS ONDERNEMERS
RSS INTERMEDIAIRS

OVERIG NIEUWS

RSS FiscaalTotaal
 • Verlaagd btw-tarief voor reguliere yoga / algemeen tarief voor zwangerschapsyoga
  BTW | Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland | 09-10-2018 | 16/5054 | ECLI:NL:RBNNE:2018:4465 Sinds oktober 2015 verzorgt X (belanghebbende) op één avond per week twee yogatrainingen. Het betreft een reguliere yogatraining en een zwangerschapsyogatraining. In geschil is of yogalessen zijn aan te merken als het geven van gelegenheid tot sportbeoefening in de zin van post b3, tabel […]
 • Geactualiseerd besluit over diverse tegemoetkomingen bij bijzondere gebeurtenissen
  IB / S&E | Besluit Staatssecretaris van Financiën | 26-11-2018 | 2018-118748 Dit besluit wijzigt het besluit over de fiscale gevolgen van diverse tegemoetkomingen bij bijzondere gebeurtenissen van 7 september 2009, CPP2009/483M, Staatscourant 2009, 13657. De wijziging betreft de periode waarin de Regeling Tegemoetkoming in kosten voor de slachtoffers van de Nieuwjaarsbrand Volendam (1 januari […]
 • Redelijke termijn in kansspelbelastingzaak met ruim 5 jaar verlengd
  Alg | Uitspraak Rechtbank Noord-Holland | 26-11-2018 | 17/436 en 17/437 | ECLI:NL:RBNHO:2018:10264 X (belanghebbende) is inwoner van Nederland. Hij heeft in 2007 en 2008 via de websites van de aanbieders van Everest Poker en Party Poker deelgenomen aan pokerspelen en opbrengsten behaald. De Inspecteur heeft aan X naheffingsaanslagen kansspelbelasting opgelegd van € 2.086 respectievelijk […]
 • Niet aannemelijk gemaakt dat Redkings binnen EU is gevestigd / redelijke termijn
  Alg | Uitspraak Rechtbank Noord-Holland | 26-11-2018 | 16/5490 t/m 16/5492 | ECLI:NL:RBNHO:2018:10263 X (belanghebbende) is inwoner van Nederland. Hij heeft in 2009 via de website van onder meer Redkings deelgenomen aan pokerspelen en spelopbrengsten behaald. Aan X zijn naheffingsaanslagen kansspelbelasting opgelegd. In geschil is of de heffing van kansspelbelasting met betrekking tot de winsten […]
 • Verwerking verhuurderheffing als last voor vpb
  VPB | Uitspraak Rechtbank Gelderland | 10-12-2018 | 17/2178 | ECLI:NL:RBGEL:2018:5266 X (belanghebbende) is een woningcorporatie en is volledig belastingplichtig voor de vpb. X is tevens belastingplichtig voor de verhuurderheffing omdat zij bij aanvang van het kalenderjaar het genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht heeft van meer dan tien huurwoningen. De verhuurderheffing over 2015 […]
 • WOZ-waarde / Heffingsambtenaar maakt gehanteerde erfpachtcorrectie niet aannemelijk
  Lokaal | Uitspraak Rechtbank Amsterdam | 07-12-2018 | 18/1696 | ECLI:NL:RBAMS:2018:8714 X (belanghebbende) heeft een onroerende zaak in erfpacht. De onroerende zaak is een tussenwoning met het bouwjaar 2007, een oppervlakte van 226 m2 en een kavel van 339 m2. Op het perceel van de woning bevindt zich een gedeelte van een waterverdedigingswerk dat wordt […]
 • Inspecteur maakt zwarte verdiensten niet aannemelijk / juiste box 3-correcties
  IB | Uitspraak Rechtbank Gelderland | 11-12-2018 | 18/2974, 18/2975, 18/2976 en 18/2977 | ECLI:NL:RBGEL:2018:5300 X (belanghebbende) is enig erfgenaam van haar broer B die op [2012] is overleden. X heeft in haar aangiften IB/PVV 2013 en 2014 geen vermogen op buitenlandse bankrekeningen of resultaat uit overige werkzaamheden vermeld. De Inspecteur heeft bij de aanslagregeling […]
 • Kamerbrief over gesplitste betaling van btw
  BTW | Bericht Ministerie van Financiën | 17-12-2018 | 2018-0000218856 Roemenië kent een regeling waarbij belastingplichtigen en openbare instellingen met belastingschulden of in een insolventieprocedure worden verplicht een mechanisme van gesplitste btw betaling toe te passen. De klant/koper van de hiervoor genoemde belastingplichtigen en openbare instellingen zijn alsdan verplicht de btw die verschuldigd is op […]
 • Kamerbrief over transitievergoeding voor kleine werkgevers en vormen voorziening
  LB | Bericht Ministerie van SZW | 17-12-2018 | 2018-0000178734 Minister Koolmees (SZW) heeft de Tweede Kamer een reactie gestuurd op de brief van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake de transitievergoeding voor kleine werkgevers. In die brief werd gesteld dat de transitievergoeding bij kleine bedrijven tot onacceptabele situaties leidt. Gevraagd is […]
 • Kamerbrief over CFC-maatregel en earningsstrippingmaatregel
  VPB | Bericht Ministerie van Financiën | 17-12-2018 | 2018-0000219982 Tijdens de plenaire behandeling van 11 december 2018 inzake het pakket Belastingplan 2019 en het implementatiewetvoorstel ATAD1 (zie themadossier) in de Eerste Kamer is een tweetal vragen gesteld waarvan de staatssecretaris had toegezegd deze voor de stemmingen op 18 december 2018 te zullen beantwoorden. De […]
RSS NU.NL