NIEUWS

Nieuws van de belastingdienst

PARTICULIEREN
ONDERNEMERS
INTERMEDIAIRS

OVERIG NIEUWS

FISCAALTOTAAL
 • Aanslagen verminderd tot nihil omdat Inspecteur zaakstukken niet heeft overgelegd

  FB | Uitspraak Rechtbank Gelderland | 08-06-2022 | 21/4091, 22/1553 | ECLI:NL:RBGEL:2022:2871 X (belanghebbende) exploiteert een cateringbedrijf. Hij is woonachtig in België. Omdat voor de jaren 2013 en 2014 door X geen aangiften zijn ingediend, heeft de Inspecteur aan X ambtshalve aanslagen opgelegd. Voor het jaar 2013 is de aanslag berekend naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 15.000. Voor het jaar 2014 […]

 • Vorming voorziening terecht geweigerd / belaste uitkering uit pensioenverzekering zus

  IB | Uitspraak Hof Den Bosch | 01-06-2022 | 21/00458 | ECLI:NL:GHSHE:2022:1744 X (belanghebbende) is bestuurder en enig aandeelhouder van A (holding) en bestuurder en indirect aandeelhouder van B (bv). Beide vennootschappen zijn in 2014 opgericht. X stond borg voor leningen van B bij een bank en stichting. In geschil is in de eerste plaatst of voor de bedragen van de openstaande leningen waarvoor X borg stond, een […]

 • Rekening-courantvordering niet aannemelijk / geen afwaardering

  IB | Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden | 21-06-2022 | 21/00503 | ECLI:NL:GHARL:2022:5251 X (belanghebbende) is 100% aandeelhouder van A (bv). A is opgericht op 30 mei 2007 en houdt 100% van de aandelen in B (bv). De geconsolideerde bedrijfsactiviteiten van A bestonden voornamelijk uit het exploiteren van een natuursteenbedrijf.A verrichtte voornamelijk beheeractiviteiten en hield zich bezig met financiering en verhuur van het […]

 • Geen winst uit onderneming voor distributeur ochtendbladen

  IB | Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden | 21-06-2022 | 21/00448, 21/00449 | ECLI:NL:GHARL:2022:5250 X (belanghebbende) regelt de distributie van ochtendbladen van uitgeverijen. Als de bezorgers het af laten weten, bezorgt X zelf de kranten. Ook draagt hij zorg voor de nabezorging. Verder heeft X in 2014 wekelijks folders bezorgd en twee keer per week een streekkrant.Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt evenals in de procedure voor […]

 • Lening van schoonvader geen eigenwoningschuld / aangifte terecht gecorrigeerd

  IB | Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant | 30-06-2022 | 21/998 | ECLI:NL:RBZWB:2022:3601 In zijn aangifte IB/PVV 2017 heeft X (belanghebbende) hypotheekrenteaftrek en persoonsgebonden aftrek opgevoerd. De Inspecteur heeft dit geweigerd. Tevens heeft hij aan X geen inkomensafhankelijke combinatiekorting (iack) toegekend en is belastingrente van € 138 in rekening gebracht.Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de […]

 • Naheffingsaanslag ter zake van onveraccijnsde sigaretten vernietigd

  Alg | Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant | 27-06-2022 | 21/1020 | ECLI:NL:RBZWB:2022:3469 In de jaren 2018 en 2019 heeft de FIOD een onderzoek verricht naar de handel in onveraccijnsde sigaretten (hierna: het strafrechtelijk onderzoek). X (belanghebbende) is in het strafrechtelijk onderzoek niet als verdachte aangemerkt. De echtgenoot van X is wel als verdachte aangemerkt.Op 18 juli 2018 zijn door de FIOD in een […]

 • Ten onrechte brief geen voorlopige aanslag 2021

  IB | Belastingdienst | 01-07-2022 | geen De Belastingdienst heeft mogelijk door een fout de aangifte inkomstenbelasting 2021 van uw klant 2 keer behandeld. Door de dubbele behandeling heeft hij zowel een voorlopige aanslag 2021 (VA) ontvangen als een brief met de mededeling dat de Belastingdienst geen VA 2021 oplegt. Dat laatste is onjuist, uw klant kan de brief negeren.

 • Geen sprake van bron van inkomen / correctie aangegeven negatieve winst

  IB | Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant | 30-06-2022 | 21/1023 | ECLI:NL:RBZWB:2022:3598 In de jaren 2012 tot en met 2017 heeft X (belanghebbende) als IB-ondernemer geen omzet gerealiseerd. In verband met de kosten varieerde het resultaat van de onderneming tussen enkele honderden tot enkele duizenden euro’s negatief. Voor het jaar 2017 heeft de Inspecteur de aangegeven kosten gecorrigeerd. Volgens hem is er geen […]

 • Beleidsbesluit rechtsherstel box 3

  Alg / IB | Belastingdienst | 01-07-2022 | geen De staatssecretaris heeft op 28 juni 2022 een beleidsbesluit goedgekeurd naar aanleiding van het box 3-arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021. Het besluit bevat de berekening voor het voordeel uit sparen en beleggingen in box 3 voor nog niet onherroepelijk vaststaande en nog niet vastgestelde aanslagen inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen voor de kalenderjaren 2017 tot en met […]

 • Machtigingen Belastingdienst uitgebreid naar 2023

  Alg | Belastingdienst | 01-07-2022 | geen Maakt u als fiscaal dienstverlener gebruik van doorlopende machtigingen? Vanaf 1 juli 2022 breidt de Belastingdienst de registraties voor Serviceberichten aanslag en Serviceberichten toeslagen voor u uit naar 2023. In dit bericht leest u over de belangrijkste aandachtspunten die daarbij een rol spelen.

TaxLive
 • Belastingadviseurs melden minder ongebruikelijke transacties

  In 2021 hebben belastingadviseurs 323 keer aan de bel getrokken bij de Financial Intelligence Unit (FIU), de instelling waaraan alle meldingsplichtigen ongebruikelijke transacties moeten melden. Dat is minder dan in 2020 toen 383 keer melding werd gemaakt. De sectoren waar de meeste meldingen...

 • Werkgevers van zeevarenden moeten zich aan de nieuwe Dockers Clause houden

  Rechtbank Rotterdam heeft in een zaak tussen vakbonden en zeewerkgevers over de 'nieuwe Dockers Clause' beslist dat de werkgevers van de zeevarenden de afspraken met de vakbonden moeten naleven.

 • Kabinet zet streep door onzeker nulurencontract

  Het kabinet zet een streep door onzekere oproepcontracten, zoals het nulurencontract. Daarvoor in de plaats komt een nader uit te werken basiscontract, dat werknemers meer zekerheid geeft over zaken als inkomen en werktijden. Dat meldt minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid...

 • Btw op groente en fruit verdwijnt pas in 2024

  De beoogde invoeringsdatum van het schrappen van btw op groente en fruit ligt ergens in 2024. Er is nader onderzoek nodig om een werkbare definitie van groente en fruit voor deze maatregel vast te stellen, schrijft staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer. Het...

 • Veel bv's opgericht om box 3-heffing te voorkomen

  Sinds 2010 is het voor veel vermogende huishoudens financieel steeds aantrekkelijker geworden om hun vermogen te verplaatsen naar een zogenoemde spaar- of investerings-bv. Het aandeel van deze bv's stijgt van 7,6 procent in 2010 tot bijna 10 procent in 2018. Deze groei lijkt samen te hangen met de...

NU.NL