NIEUWS

Nieuws van de belastingdienst

PARTICULIEREN
ONDERNEMERS
INTERMEDIAIRS

OVERIG NIEUWS

FISCAALTOTAAL
 • Ontvankelijk beroep / geen beoordeling van rechtmatigheid naheffingsaanslag

  FB | Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden | 07-09-2021 | 20/00967 | ECLI:NL:GHARL:2021:8438 Op 1 juni 2005 is X (bv; belanghebbende) in staat van faillissement verklaard. Op 29 maart 2006 is het faillissement van X opgeheven wegens de toestand van de boedel (gebrek aan baten). Bij beschikking van 24 juli 2019 is de vereffening van het vermogen van X heropend vanwege nog te ontvangen baten, waarna de Inspecteur is verzocht het […]

 • Naheffing parkeerbelasting voor stilzetten auto bij ophalen / wegbrengen passagier

  Lokaal | Uitspraak Rechtbank Den Haag | 28-06-2021 | 20/5179, 20/5180 | ECLI:NL:RBDHA:2021:10454 Aan X (belanghebbende) zijn twee naheffingsaanslagen parkeerbelasting opgelegd. De auto van X stond op 3 april 2020 om 21:25 uur en om 22:05 uur stil op een locaties die zijn aangewezen als parkeerplaatsen voor betaald parkeren.Vast staat dat de auto van X op de betreffende tijdstippen en plekken stil stond. X stelt dat geen […]

 • Van wettelijke bepalingen over hypotheekrenteaftrek kan niet worden afgeweken

  IB | Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant | 15-09-2021 | 20/8343, 20/8768 | ECLI:NL:RBZWB:2021:4598 X (belanghebbende) bezat in 2016 en 2017 tezamen met zijn ex-partner, ieder voor 50%, een woning. X stond in de onderhavige jaren op dit adres ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). De ex-partner stond hier niet ingeschreven. De woning is gefinancierd met een hypotheekschuld, waarover in het jaar 2016 € […]

 • Teruggaaf loonbelasting over een maand wegens gewekt vertrouwen

  LB / SV | Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant | 15-09-2021 | 20/8354, 20/8355 | ECLI:NL:RBZWB:2021:4599 X (belanghebbende) woont in de jaren 2019 en 2020 in Polen. In de maanden januari tot en met april 2020 heeft X AOW-inkomsten van de Sociale Verzekeringsbank uit Nederland ontvangen. Over dat inkomen is loonbelasting ingehouden. X heeft bezwaar gemaakt tegen de inhouding van de loonbelasting over voornoemde […]

 • Geen hogere aftrek in verband met hypotheekrente / geen dwangsom

  IB | Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant | 15-09-2021 | 20/8539, 20/8156 | ECLI:NL:RBZWB:2021:4600 In deze procedure over de aanslag IB/PVV 2014 is in de eerste plaats in geschil of de Inspecteur terecht geen aanleiding heeft gezien om aan X (belanghebbende) ambtshalve een hogere aftrek in verband met hypotheekrente toe te staan dan hij heeft gedaan.Rechtbank Zeeland-West-Brabant merkt vooraf op dat het belang bij dit […]

 • Informatie TVL nu ook in het Engels

  Alg | Belastingdienst | 24-09-2021 | geen Hebt u klanten - met een bedrijf in Nederland - uit een land waar Nederlands niet de moedertaal is? Ook voor deze ondernemers is het mogelijk om een tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL) aan te vragen. Voor hen is, op de internetsite van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), informatie over voorwaarden en aanvragen te vinden in het Engels.

 • Europese publicatieplicht vanaf € 100.000 TVL-steun of hoger

  Alg | Belastingdienst | 24-09-2021 | geen Heeft uw klant voor zijn bedrijf € 100.000 of meer TVL-steun ontvangen? Dan kan hij zijn gegevens vanaf 24 september 2021 terugvinden op de internetsite van de Europese Commissie (EC). De publicatie is verplicht voor alle EU-landen na het verstrekken van staatssteun.

 • Antwoorden op vragen over het artikel 'Het belastingstelsel zit intussen vol met fouten'

  IB | Bericht Ministerie van Financiën | 27-09-2021 | 2021-0000185277 De staatssecretaris heeft Kamervragen beantwoord die zijn gesteld naar aanleiding van een artikel in Elsevier van 30 juli 2021, getiteld: Het belastingstelsel zit intussen vol met fouten. Bij de beantwoording wordt ingegaan op de specifieke voorbeelden die in het artikel zijn genoemd. In algemene zin is de staatssecretaris het ermee eens dat er knelpunten kunnen […]

 • Financiële steun aan door nachtsluiting getroffen horeca

  Alg | Belastingdienst | 27-09-2021 | geen Is uw klant een horecaondernemer die omzetverlies lijdt door de nachtsluiting? Dan kunt u voor hem in het 4e kwartaal van 2021 de subsidie Vaste lasten Nachtsluiting horeca (VLN) aanvragen.

 • Beroepschrift zonder gronden / beroep kennelijk niet-ontvankelijk?

  FB | Arrest Hoge Raad | 24-09-2021 | 21/00449 | ECLI:NL:HR:2021:1349 Rechtbank Zeeland-West-Brabant (19/2097 t/m 19/2099, niet gepubliceerd) heeft met toepassing van artikel 8:54 Awb het beroep van X belanghebbende) niet-ontvankelijk verklaard op de grond d

TaxLive
 • Aanvragen nabestaandenmachtiging mogelijk voor belastingaangiften overledenen

  Vanaf 28 september 2021 is het voor nabestaanden mogelijk om met een machtiging toegang te krijgen tot de belasting- en toeslagenportalen van de overledene. Ook kan men de oude berichten in de berichtenbox inzien. Dit maakt het voor nabestaanden om de verschillende belastingaangiften digitaal te...

 • NOB vraagt opnieuw om versoepeling hybride bepalingen op dividenden

  In het commentaar van de NOB op de nota naar aanleiding van het verslag bij wetsvoorstel Wet invoering conditionele bronbelasting op dividenden (35779) vraagt de Orde wederom aandacht voor de omstandigheid dat door toepassing van de hybride bepalingen op dividenden situaties worden geraakt die wat...

 • Belastinguitstel populairste crisismaatregel onder bedrijven

  In vrijwel alle bedrijfssectoren in Nederland is belastinguitstel de meest gebruikte steunmaatregel geweest tijdens de coronacrisis. Dit komt waarschijnlijk door de minder strikte criteria van deze maatregel. Zo gold er voor het gebruik van belastinguitstel geen minimale verwachte omzetdaling zoals...

 • Start aanvragen subsidies elektrische auto's 2022

  De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) maakt bekend dat het aanvragen voor de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) mogelijk is vanaf 3 januari 2022 om 09.00 uur.

 • Bestuurder stichting aangehouden voor mogelijke fiscale fraude

  Op maandag 27 september jl. is een 50-jarige vrouw uit Rotterdam aangehouden. Zij is de bestuurder van een stichting die zich inzet om minderbedeelden in de samenleving levensmiddelen te leveren tegen gereduceerde prijzen. In drie woonhuizen en in drie supermarkten van de stichting zijn...

NU.NL