NIEUWS

NIEUWS VAN WESSELS ADMINISTRATIE GROEP

NIEUWS VAN DE BELASTINGDIENST

RSS PRIVÉ
RSS ONDERNEMERS
RSS INTERMEDIAIRS

OVERIG NIEUWS

RSS FiscaalTotaal
 • Kamerbrief over compensatieregeling voor vrouwelijke zelfstandigen
  SV | Bericht Ministerie van SZW | 17-10-2017 | 2017-0000161838 Zelfstandigen, beroepsbeoefenaren (‘vrij beroep’ als advocaat of dokter) en meewerkende echtgenotes die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, krijgen recht op compensatie. De compensatie bedraagt ongeveer 5.600 euro, een bedrag dat overeenkomt met de gemiddelde uitkering die bevallen zelfstandigen in 2017 […]
 • Ministerie van SZW publiceert factsheets over wijzigingen minimum(jeugd)loon, meerwerk en stukloon
  SV | Bericht Ministerie van SZW | 17-10-2017 | n.v.t. Het ministerie van SZW heeft vier factsheets gepubliceerd over de veranderingen in de regels voor het minimum(jeugd)loon, meerwerk en stukloon.Verandering minimumloonPer 1 juli 2017 en 1 januari 2018 veranderen de regels voor het minimumloon. Deze factsheet geeft een overzicht van de veranderingen voor werknemers.Factsheet veranderingen […]
 • Auto uit Hongarije is ten tijde van registratie in Nederland gebruikte auto
  Auto | Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant | 07-09-2017 | 15/7875 | ECLI:NL:RBZWB:2017:5756 X (belanghebbende) heeft op 5 december 2013 een nieuwe auto gekocht. De auto was op 29 november 2013 op Hongaars kenteken gezet. De auto is door X rijdend naar Nederland overgebracht. De kilometerstand bij de registratie in Nederland op 29 januari 2014 bedroeg 1.566. […]
 • Terechte aanslag precariobelasting 2015 voor netbeheerder in gemeente Oldebroek
  Lokaal | Uitspraak Rechtbank Gelderland | 05-10-2017 | 16/4961 | ECLI:NL:RBGEL:2017:5142 X nv (belanghebbende) is netbeheerder en economisch eigenaar van gas- en elektriciteitsleidingen in de gemeente Oldebroek. Deze leidingen bevinden zich deels in de grond die eigendom is van de gemeente. Juridisch eigenaar van de leidingen is A nv, een dochtermaatschappij van X. In geschil […]
 • Afkoop pensioen eigen beheer en uitgestelde uitbetaling (netto) afkoopsom
  LB / P&L | Belastingdienst | 13-10-2017 | 17-034 Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen in werking getreden (34 555 en 34 662). Volgens het ingevoerde artikel 38n Wet LB is het vanaf 1 april 2017 tot en met 31 december 2019 […]
 • Box 3-heffing 2015 niet strijdig met artikel 1 EP
  IB | Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant | 06-09-2017 | 16/7573 | ECLI:NL:RBZWB:2017:5805 In deze procedure is de aan X (belanghebbende) opgelegde aanslag IB/PVV 2015 in geschil. X bezit onder meer bank- en spaartegoeden. Zij is het niet eens met de rendementsheffing van box 3. X voert in de kern aan dat spaarders en beleggers ten onrechte […]
 • Verrekening voorvoegingsverlies terecht geweigerd
  VPB | Uitspraak Rechtbank Den Haag | 21-09-2017 | 17/2563 | ECLI:NL:RBDHA:2017:10718 Y bv was de moedermaatschappij van een fiscale eenheid (‘FE oud’). FE oud heeft voorvoegingsverliezen geleden. Y is op 1 oktober 2011 gevoegd in ‘FE nieuw’, waarvan X bv ( belanghebbende) de moedermaatschappij vormt. Op 30 december 2011 is Y geliquideerd. X heeft […]
 • Afkoop pensioen eigen beheer onder schuldigerkenning (netto) afkoopsom
  LB / P&L | Belastingdienst | 13-10-2017 | 17-035 Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen in werking getreden (34 555 en 34 662). Volgens het ingevoerde artikel 38n Wet LB is het vanaf 1 april 2017 tot en met 31 december 2019 […]
 • Voorlopige aangepaste premiestaffels bij pensioenrichtleeftijd van 68 jaar
  LB / P&L | Belastingdienst | 29-09-2017 | 17-002 In artikel 18a, lid 8 Wet LB (tekst na het invoeren van de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen, 34 555 en 34 662) is bepaald dat de in artikel 18a, lid 6 Wet LB genoemde pensioenrichtleeftijd wordt verhoogd […]
 • Aanslag tijdig opgelegd / termijnoverschrijding niet verschoonbaar
  VPB | Uitspraak Rechtbank Den Haag | 14-06-2017 | 16/2060 | ECLI:NL:RBDHA:2017:6966 De Inspecteur heeft aan X bv (belanghebbende) voor het jaar 2011 een aanslag vennootschapsbelasting opgelegd. Bij uitspraak op bezwaar is het bezwaar wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard. In geschil is of het bezwaar van X ten onrechte niet-ontvankelijk is verklaard. Zo dit het geval […]
RSS NU.NL