NIEUWS

Nieuws van de belastingdienst

PARTICULIEREN
ONDERNEMERS
INTERMEDIAIRS

OVERIG NIEUWS

FISCAALTOTAAL
 • Rijnvarende / geen aftrek dubbele belasting en verrekening van voorheffingen

  SV | Uitspraak Hof Den Haag | 20-08-2019 | 17/00909 | ECLI:NL:GHDHA:2019:2310 Rijnvarende X (belanghebbende) was van 1 januari 2013 tot en met 31 juli 2013 in loondienst bij een op Cyprus gevestigde vennootschap en van 1 augustus 2013 tot en met 31 december 2013 bij een in Liechtenstein gevestigde vennootschap. De SVB heeft een A1-verklaring afgegeven waarbij X verzekerd is van 1 januari tot en met 31 juli 2013 […]

 • WOZ-waarde kantoorpand met extra grond ten opzichte van basiskavel niet te hoog

  Lokaal | Uitspraak Rechtbank Den Haag | 03-06-2019 | 19/279 | ECLI:NL:RBDHA:2019:5785 De WOZ-waarde van een object is per waardepeildatum 1 januari 2017 voor het kalenderjaar 2018 vastgesteld op € 1.563.000. Het betreft een kantoorpand met omliggende grond. X (belanghebbende) bepleit een lagere waarde.Middels huurwaardekapitalisatie heeft de Heffingsambtenaar de waarde van de basiskavel met de daarop […]

 • Activiteiten betreffende opnemen en uitgeven cd’s geen bron van inkomen

  IB | Uitspraak Hof Amsterdam | 22-08-2019 | 18/00535 | ECLI:NL:GHAMS:2019:3106 X (belanghebbende) heeft cd’s met kinderliedjes opgenomen en uitgebracht. In de periode 2014 tot en met 2016 bedroeg het aantal verkochte cd’s jaarlijks ongeveer 50 stuks.In hoger beroep is in geschil of de activiteiten in verband met het maken van de cd’s in 2014 een bron van inkomen vormen. Dat is volgens Hof […]

 • Voordelen uit horeca-activiteiten voor koster aangemerkt als loon

  IB | Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland | 29-08-2019 | 18/3794 | ECLI:NL:RBNNE:2019:3803 X (belanghebbende) is sinds 1 februari 2002 als koster in dienstbetrekking bij een Christelijk Gereformeerde Kerk. Aanvankelijk is zij 30 uur per week werkzaam voor de kerk, in de jaren 2012 tot en met 2014 is dit uitgebreid naar 38 uur per week.X verricht horeca-activiteiten als er kerkdiensten, uitvaarten, vergaderingen […]

 • Whk-beschikking / zelfstandige taak Inspecteur / deels onterechte toerekening

  SV | Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland | 05-09-2019 | 18/3809 | ECLI:NL:RBNNE:2019:3828 X (bv) is actief in de uitzendbranche. In geschil is de hoogte van het premiepercentage Whk 2018. In geschil is nog de toerekening van de arbeidsongeschiktheidslasten van vier (voormalige) werknemers.Rechtbank Noord-Nederland gaat eerst in op de verdeling van bevoegdheden van de Inspecteur ten opzichte van het UWV als het […]

 • Belastingfraude uitzendbranche / zzp-er geen (mede)pleger doen onjuiste aangiften

  Alg | Uitspraak Hof Den Bosch | 11-09-2019 | 20-002142-16 | ECLI:NL:GHSHE:2019:3314 X (verdachte) heeft als zzp-er de administratie verzorgd van de franchisevestigingen van twee uitzendbureau’s. Gebleken is dat loonbedragen ten onrechte niet of voor te lage bedragen in de loonadministratie van de uitzendbureau’s zijn opgenomen. X wordt onder meer vervolgd voor het doen van onjuiste aangiften […]

 • Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking / nota n.a.v. het verslag

  Alg | Bericht Ministerie van Financiën | 12-09-2019 | 35216 De staatssecretaris heeft de schriftelijke vragen van de Tweede Kamer over dit wetsvoorstel beantwoord. In dit wetsvoorstel (dat voorziet in aanpassingen in de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet Milieubeheer) wordt ter uitvoering van het regeerakkoord een minimum CO2-prijs ingevoerd met ingang van 1 januari 2020. De minimum CO2-prijs ziet op de emissie […]

 • WOZ-waarde van verbouwde woning niet te hoog vastgesteld

  Lokaal | Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden | 20-08-2019 | 18/00659 | ECLI:NL:GHARL:2019:6631 De WOZ-waarde van een woning is per waardepeildatum 1 januari 2016 voor het jaar 2017 vastgesteld op € 530.000. X heeft de woning in juni 2015 gekocht voor € 485.000 kosten koper. De eigendom is op 30 december 2015 aan hem overgedragen. X (belanghebbende) bepleit een waarde van € 507.000.Gelet op in de loop […]

 • Btw op werkzaamheden inzake aanpassing openbare gemeentelijke weg aftrekbaar?

  BTW | Arrest Hof van Justitie van de EU | 21-08-2019 | C-528/19 F-AG (Duitsland) is een beherende holdingmaatschappij, A-GmbH en B-GmbH zijn dochtermaatschappijen. Gezamenlijk vormen ze een fiscale eenheid. A-GmbH exploiteerde in 2006 een steengroeve. Het Regierungspräsidium (de regionale raad) heeft reeds op 16 februari 2001 een vergunning afgegeven voor exploitatie van die steengroeve met als voorwaarde dat hiervoor […]

 • Nederlandse verzekeringsplicht Rijnvarende / geen A1- of E101-verklaring

  SV | Uitspraak Hof Den Haag | 03-09-2019 | 18/00775 | ECLI:NL:GHDHA:2019:2389 X (belanghebbende) is werkzaam op een schip met een Rijnvaartverklaring met een in Nederland gevestigde exploitant. De werkgever van X is gevestigd in Luxemburg. X heeft in de aangifte IB/PVV 2013 verzocht om vrijstelling van de heffing van premies volksverzekeringen. De Inspecteur heeft de vrijstelling niet verleend. In hoger beroep […]

NU.NL