NIEUWS

Nieuws van de belastingdienst

PARTICULIEREN
ONDERNEMERS
INTERMEDIAIRS

OVERIG NIEUWS

FISCAALTOTAAL
 • Prejudiciële vragen over verlaging heffingsmaatstaf bij verlenen van prijskortingen

  BTW | Arrest Hof van Justitie van de EU | 10-12-2019 | C-802/19 Een Nederlandse apotheek heeft in 2013 vanuit Nederland receptplichtige geneesmiddelen geleverd aan in Duitsland wonende personen die zijn aangesloten bij een wettelijk verplichte zorgverzekering. De leveringen zijn verricht met zogenaamde prijskortingen.De leveringen aan de verplicht verzekerden heeft de apotheek in rekening gebracht aan de wettelijke […]

 • Levering op basis van inwisseling van vouchers

  BTW | Uitspraak Rechtbank Noord-Holland | 13-12-2019 | 17/4803 | ECLI:NL:RBNHO:2019:10158 De ondernemingsactiviteit van X (belanghebbende) bestaat voornamelijk uit de verkoop van bijouterieën, sieraden en diamanten. Levering vindt plaats vanuit een magazijn in Nederland. De broer van X verricht het transport. De verkoop vindt voor een deel plaats via het internetplatform van C. X heeft hiervoor contracten met […]

 • Toerekening kosten / Zweeds filiaal van Deense btw-groep zelfstandig belastingplichtig?

  BTW | Arrest Hof van Justitie van de EU | 11-12-2019 | C-812/19 Danske Bank heeft haar hoofdkantoor in Denemarken en verricht haar activiteiten in Zweden via een filiaal. Danske Bank maakt deel uit van een Deense btw-groep. Het filiaal maakt geen deel uit van een Zweedse btw-groep. De bank maakt bij haar activiteiten in de Noordse landen gebruik van een IT-platform dat grotendeels gemeenschappelijk is voor alle inrichtingen. Voor het […]

 • Schenkbelasting in geval van schuldigerkenning

  S&E | Uitspraak Rechtbank Gelderland | 15-01-2020 | 19/4302 | ECLI:NL:RBGEL:2020:420 Op 19 december 2017 heeft X (belanghebbende) een schenking ontvangen van haar oom. De schenking bestaat uit een schuldigerkenning van een bedrag van € 50.000. X heeft dit bedrag feitelijk niet ontvangen. Het schuldig erkende bedrag, of wat daarvan nog over is, is te allen tijde aflosbaar, maar pas opeisbaar bij het overlijden van de […]

 • Vermindering belastingrente op grond van begunstigend beleid

  FB | Uitspraak Rechtbank Noord-Holland | 30-12-2019 | 19/672 | ECLI:NL:RBNHO:2019:10791 Aan X (belanghebbende) is een aanslag IB/PVV 2015 opgelegd, berekend naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 268.880 en een belastbaar inkomen uit sparen en beleggen van € 35.333. Tevens is bij beschikking een bedrag van € 12.214 aan belastingrente in rekening gebracht. In geschil is of terecht en tot het […]

 • Inspecteur moest conform beleid initiatief nemen om te horen

  FB | Uitspraak Hof Den Haag | 21-01-2020 | 19/00225 t/m 19/00228 | ECLI:NL:GHDHA:2020:235 In deze procedure is in hoger beroep in geschil of de Inspecteur de bezwaren van X (belanghebbende) tegen aanslagen IB/PVV, Zvw en hierbij opgelegde verzuimboetes terecht kennelijk niet-ontvankelijk heeft verklaard. De Inspecteur heeft bij de pleitnota stukken gevoegd die hij veel eerder had kunnen overleggen. Het zou in strijd zijn met […]

 • Levering matrassen met unieke formule / proefslapen / geen verlaagd btw-tarief

  BTW | Uitspraak Rechtbank Gelderland | 21-01-2020 | 17/4479 | ECLI:NL:RBGEL:2020:262 Ondernemer X (bv; belanghebbende) verkoopt onder andere matrassen en boxsprings. De verkoop vindt plaats via internet en via showrooms. X beschikt daartoe over verschillende websites. Matrassen die via de websites worden besteld, levert X zonder btw in rekening te brengen.Zij past een unieke formule toe waarbij de klant een cadeaubon […]

 • Terechte aanslagen rioolheffing voor woningbouwvereniging

  Lokaal | Uitspraak Rechtbank Limburg | 24-01-2020 | 17/2805 | ECLI:NL:RBLIM:2020:547 X (belanghebbende) was als woningbouwvereniging in 2014 eigenaar van 1.476 percelen in de gemeente Nederweert. Deze percelen beschikken over een directe of indirecte aansluiting op het gemeentelijk riool. X is als eigenaar van de percelen voor ieder perceel afzonderlijk in de rioolheffing betrokken, tegen een tarief van € 215,20 per […]

 • Aanslag toeristenbelasting betreft navorderingsaanslag

  Lokaal | Uitspraak Hof Den Bosch | 24-01-2020 | 19/00269 | ECLI:NL:GHSHE:2020:241 X (bv; belanghebbende) exploiteert een recreatiepark. De Heffingsambtenaar heeft aan X een, als navorderingsaanslag aangekondigde, aanslag in de toeristenbelasting voor het jaar 2013 opgelegd. X heeft beroep (ongegrond) en hoger beroep ingesteld.Het betoog van X dat deze aanslag niet als navorderingsaanslag toeristenbelasting voor drie vaste […]

 • Huurder sociale huurwoning heeft geen procesbelang bij beroep inzake WOZ-waarde

  FB | Uitspraak Rechtbank Overijssel | 12-02-2020 | 19/432 | ECLI:NL:RBOVE:2020:705 X (belanghebbende) is huurder van een sociale huurwoning. De huurprijs ligt onder de zogenoemde liberalisatiegrens. De Inspecteur heeft het bezwaar van X inzake de WOZ-beschikking van de woning voor het belastingjaar 2018 ongegrond verklaard. X heeft beroep ingesteld.Rechtbank Overijssel stelt vast dat X belanghebbende is als bedoeld in

TaxLive
 • Hoge Raad: Deeltijdontslag mogelijk met instemming van de werknemer

  Met een uitspraak van 21 februari 2020 heeft de Hoge Raad gedeeltelijk ontslag mogelijk gemaakt, als de werknemer dit zelf wil. Werknemers die geconfronteerd worden met een ontslagverzoek bij de kantonrechter, krijgen meer mogelijkheden om volledig ontslag te voorkomen, aldus cassatie-advocaat Sagel

 • Aanpassing box 3-heffing vanaf 2022 leidt vaak tot belastingstijging

  De voorgestelde aanpassing van de belastingheffing in box 3 met ingang van 1 januari 2022 is in veel gevallen helemaal niet gunstig en kan zelfs leiden tot een flinke belastingstijging....Door het onderscheid dat wordt gemaakt naar het soort vermogen gaan belastingplichtigen met ander vermogen dan...

 • Aantal witwaszaken explosief toegenomen

  Het aantal witwaszaken dat voor de rechter wordt gebracht stijgt explosief. In 2019 waren in totaal 1.499 zaken waarin iemand werd aangeklaagd voor witwassen, dat zijn er 295 meer dan het jaar ervoor....Dat blijkt uit cijfers die BNR heeft opgevraagd bij de Raad voor de Rechtspraak.

 • Aanmaningen loonheffingen, omzetbelasting en motorrijtuigenbelasting kloppen niet

  De Belastingdienst heeft met dagtekening 20 februari 2020 aanmaningen loonheffingen, omzetbelasting en motorrijtuigenbelasting verzonden die niet juist zijn.

 • Nieuwe OESO-leidraad zet verrekenprijsbeleid van bedrijven weer op scherp

  De OESO verrekenprijsrichtlijnen zijn voor het eerst in de geschiedenis aangevuld met een hoofdstuk over financiële transacties, zoals intragroepleningen, garantstellingen en cash pooling....Stefan Ubachs is blij met deze toevoeging, ondanks enkele gemiste kansen. Aanpassing van het Nederlandse...

NU.NL