Wessels Administratie Groep | Administratie Belastingen Control

NIEUWS

Nieuws van de belastingdienst

PARTICULIEREN
ONDERNEMERS
INTERMEDIAIRS

OVERIG NIEUWS

FISCAALTOTAAL
 • Mobiele provider / btw over vooraf ontvangen abonnementsprijs ongeacht verbruik

  BTW | Uitspraak Rechtbank Noord-Holland | 03-02-2023 | 21/103, 21/104, 21/105, 21/106, 21/107 | ECLI:NL:RBNHO:2023:2145 Fiscale eenheid X (belanghebbende) biedt telecommunicatiediensten aan voor mobiele telefonie, mobiel internetgebruik en sms. Zij biedt onder meer zogenoemde ‘post paid’-abonnementen aan. Daarbij wordt per maand een gelimiteerd aantal eenheden aangeboden tegen een vast bedrag (de abonnementsprijs). De […]

 • Parkeren tijdens schorsing kenteken / terechte naheffing MRB en boete / prematuur beroep

  Auto | Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant | 13-02-2023 | 22/198 | ECLI:NL:RBZWB:2023:838 De auto van X (belanghebbende) stond op 30 augustus 2020 geparkeerd op een aan de openbare weg gelegen parkeerplaats. Het kenteken van de auto was toen geschorst. Aan X is daarom voor de periode 24 september 2019 tot en met 23 september 2020 een naheffingsaanslag MRB opgelegd van € 552 met 100% boete.Op het moment dat X het […]

 • Aftrek onderhoudsverplichtingen terecht met navorderingsaanslag gecorrigeerd

  IB | Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant | 10-02-2023 | 21/3394 | ECLI:NL:RBZWB:2023:780 Naar aanleiding van de beoordeling van de aangiften IB/PVV van de ex-partner van X (belanghebbende) heeft de Inspecteur aan X een verzoek om informatie verzonden. De bedragen die de ex-partner als ontvangen alimentatie in aanmerking had genomen, leken niet overeen te komen met de bedragen aan betaalde alimentatie die X in zijn […]

 • Naheffing accijns van circa € 2,7 miljoen wegens voorhanden hebben onveraccijnsde sigaretten

  Alg | Uitspraak Rechtbank Gelderland | 03-03-2023 | 22/3369 | ECLI:NL:RBGEL:2023:974 De activiteiten van X (belanghebbende) bestaan uit op- en overslag en transport van goederen over de weg. X huurde een pand. De huurovereenkomst is ondertekend door haar directeur/enig aandeelhouder. Op 9 oktober 2020 heeft er een doorzoeking ter inbeslagneming plaatsgevonden in het pand.Daarbij zijn grote hoeveelheden sigaretten […]

 • Naheffing parkeerbelasting / Koningsdag is geen zondag

  Lokaal | Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant | 13-02-2023 | 22/3530 | ECLI:NL:RBZWB:2023:845 X (belanghebbende) heeft op Koningsdag 2022 een naheffingsaanslag parkeerbelasting gekregen. Hij stelt bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant dat ter plaatse geen parkeerbelasting is verschuldigd in het weekend en dat Koningsdag volgens de Algemene termijnenwet (ATW) aan een zondag gelijk moet worden gesteld.De Rechtbank merkt op […]

 • Eerst ingediende aangifte geregistreerde partners bepalend voor kwalificatie eigen woning

  IB | Uitspraak Hof Amsterdam | 09-03-2023 | 22/00166 | ECLI:NL:GHAMS:2023:723 X (belanghebbende) is op 22 december 2014 een geregistreerd partnerschap aangegaan met Y. Dit partnerschap is op 27 november 2018 geëindigd. X is op 1 januari 2016 eigenaar van een woning waarin hij woont (hierna: woning 1). Daarnaast is hij eigenaar van een aan een derde verhuurde woning (woning 2). X en Y staan in 2016 niet op hetzelfde adres […]

 • Terbeschikkingstelling aan samenwerkingsverband / nieuw feit om na te vorderen

  IB | Uitspraak Rechtbank Gelderland | 06-03-2023 | 22/515, 22/516 | ECLI:NL:RBGEL:2023:1086 In deze zaak zijn aan X (belanghebbende) opgelegde (navorderings)aanslagen IB/PVV 2016 en 2017 in geschil. X houdt een middellijk aanmerkelijk belang in B (bv). Hij is lid van de raad van toezicht van een op 12 mei 2016 opgerichte stichting. B en de stichting zijn op 12 mei 2016 een Service Agreement aangegaan. X heeft op die datum […]

 • Collegegeld student uit India niet aftrekbaar; geen depotstorting

  IB | Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant | 10-03-2023 | 21/2886 | ECLI:NL:RBZWB:2023:1552 X (belanghebbende) was tot medio augustus 2015 inwoner van India. Hij heeft zich in 2015 gemeld bij de Technische Universiteit in Delft voor het volgen van een masterstudie. De universiteit heeft voor X een visum aangevraagd. De universiteit heeft X in totaal € 23.760 in rekening gebracht. Hij heeft het bedrag van € 23.760 in […]

 • NOB reactie internetconsultatie wetsvoorstel 'Vastgoedaandelentransacties'

  Alg | NOB | 27-03-2023 | Geen Uit de reactie van de Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (hierna: NOB) ter zake van de internetconsultatie wetsvoorstel 'Vastgoedaandelentransacties' blijkt het volgende. De NOB constateert dat een al jaren door de rechter en het ministerie toegestane fiscale uitwerking kennelijk niet meer is gewenst, waarbij in de argumentatie voor het wetsvoorstel voorop lijkt te staan […]

 • Kamerbrief met update over belastingheffing inwoners Nederland met Duits pensioen

  IB | Bericht Ministerie van Financiën | 29-03-2023 | 2023-0000078782 De vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer heeft aan de staatssecretaris gevraagd om een update over de belastingheffing van inwoners van Nederland die een Duits pensioen ontvangen. De kernvraag is of het belastingverdrag met Duitsland uit 2012 voor inwoners van Nederland die Duitse Rente (Duits socialezekerheidspensioen) ontvangen tot negatieve […]

TaxLive
 • Hoogste racismebestrijder stond ook op fraudelijst fiscus

  Rabin Baldewsingh, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, stond op een illegale lijst die de Belastingdienst tot 2020 gebruikte om vermeende fraude op te sporen. De regeringscommissaris vermoedt dat dit komt vanwege zijn "niet Nederlands klinkende achternaam", zegt hij tegen Nu.nl.

 • Schouten wil compensatie gedupeerden samenloop toeslagen en uitkeringen niet beloven

  Het kabinet wil niet beloven dat mensen die door een fout van de overheid minder toeslagen kregen en soms zelfs in armoede terechtkwamen, hiervoor gecompenseerd worden. "Vergelijkbare situaties", zoals de vastgelopen compensatie van gedupeerden in het toeslagenschandaal, laten zien dat zo'n...

 • Geen meerderheid voor links plan om BOR te versoberen

  Het plan van PvdA en GroenLinks om het belastingvoordeel bij opvolging binnen familiebedrijven in te perken, kan waarschijnlijk niet op voldoende steun in de Tweede Kamer rekenen. De meeste coalitiepartijen zien weinig in het initiatiefwetsvoorstel en ook oppositiepartij PVV is tegen het plan.

 • Belastingdienst openbaart kennisgroepstandpunten op speciale website

  De Belastingdienst heeft op donderdag 30 maart de kennisgroepstandpunten openbaar gemaakt op de website kennisgroepen.belastingdienst.nl. Volgens hoogleraar belastingrecht Jan van de Streek zijn er 292 standpunten gepubliceerd, zo schrijft hij op LinkedIn.

 • Hondenbelasting gemiddeld gedaald, in veel gemeenten afgeschaft

  De hondenbelasting is gemiddeld met 14,2 procent gedaald, doordat 29 gemeenten die in 2022 nog hondenbelasting hieven dat in 2023 niet meer doen. Dat meldt de Rijksuniversiteit Groningen op basis van het jaarlijkse onderzoek naar de verschillende belastingen in Nederland. Het aantal gemeenten waar...

NU.NL