NIEUWS

NIEUWS

Nieuws van de belastingdienst

PARTICULIEREN
ONDERNEMERS
INTERMEDIAIRS

OVERIG NIEUWS

FISCAALTOTAAL
 • Tussenuitspraak geheimhoudingskamer in zaak over vermeende dividendstripping

  FB | Uitspraak Hof Amsterdam | 02-04-2019 | 18/00318 en 18/00319 | ECLI:NL:GHAMS:2019:1270 X (bv) maakt deel uit van een Amerikaans bankenconcern. De activiteiten van X bestonden uit het verwerven van Nederlandse beursgenoteerde aandelen en het verkopen van futures met betrekking tot deze aandelen. De Inspecteur heeft met een navorderingsaanslag vpb 2007/2008 een bedrag van € 39.249.246 aan vpb nagevorderd […]

 • Vaststellingsovereenkomst niet vernietigbaar / geen sprake van wilsgebreken

  IB | Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant | 10-05-2019 | 17/7347 | ECLI:NL:RBZWB:2019:2116 X (belanghebbende) heeft met de Belastingdienst een vaststellingsovereenkomst (vso) gesloten. Bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant stelt hij zich op het standpunt dat er sprake was van dreiging (dwang) door het handelen van de Belastingdienst en de politie. De Rechtbank oordeelt dat er dan sprake moet zijn van dusdanige […]

 • Inspecteur kan winst Cypriotische Ltd. niet meer navorderen

  VPB | Uitspraak Rechtbank Den Haag | 28-05-2019 | 17/7639 | ECLI:NL:RBDHA:2019:6296 X (belanghebbende) is een naar het recht van Cyprus opgerichte Ltd. De middellijk enig aandeelhouder heeft de Nederlandse nationaliteit en is woonachtig in Nederland (hierna ook: Y). De enige activiteit van X bestaat uit het houden van twee vorderingen, waaronder een vordering op Y. X heeft vanaf haar oprichting in 2006 alleen op […]

 • Gedeeltelijke kwijtschelding schuld belast als uitdeling van Ltd. / geen boete

  IB | Uitspraak Rechtbank Den Haag | 28-05-2019 | 17/7649 | ECLI:NL:RBDHA:2019:6297 X (belanghebbende) is enig aandeelhouder van een nv. De nv houdt alle aandelen van een naar Cypriotisch recht opgerichte vennootschap (hierna: de Ltd.) De Ltd. heeft twee vorderingen, waaronder een vordering op X in 2012 overgedragen aan de nv. De vordering op X bedroeg op 16 augustus 2012 € 36.244.151,60. De waarde van de […]

 • Bezwaar inzake naheffingsaanslag BPM / verschoonbare termijnoverschrijding

  FB | Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden | 02-07-2019 | 18/00189 | ECLI:NL:GHARL:2019:5410 Bij een controle op 28 november 2015 rond 22.30 uur is geconstateerd dat X (belanghebbende) als bestuurder van een auto met Duits kenteken gebruik heeft gemaakt van de openbare weg in Nederland. X stond sinds 4 juni 2009 als ingezetene ingeschreven in de BRP op een adres in de gemeente Soest. Hij is op 28 februari 2017 door de […]

 • Bezwaar tegen indelingsbeschikking is melding / doorzendverplichting

  FB | Uitspraak Hof Amsterdam | 30-04-2019 | 18/00433 | ECLI:NL:GHAMS:2019:1783 De Inspecteur heeft bij beschikking Loonheffingen Sectoraansluiting van 28 juli 2017 X (bv; belanghebbende) in het kader van de sectorindeling ingedeeld in sector 3 Bouwbedrijf. Het bezwaar van X is niet-ontvankelijk verklaard. In de ambtshalve beoordeling concludeert de Inspecteur dat X terecht is ingedeeld in sector 3. In deze […]

 • Huurder bepleit terecht lagere WOZ-waarde / derde-belanghebbende bij procedure

  Lokaal | Uitspraak Rechtbank Den Haag | 27-05-2019 | 18/5291 | ECLI:NL:RBDHA:2019:6262 X (belanghebbende) is huurder van een woning. Hij komt in deze procedure op tegen de WOZ-waarde van de woning per waardepeildatum 1 januari 2017. De waarde is vastgesteld op € 161.000. X bepleit een lagere waarde (€ 145.000). De eigenaresse van de woning, woningstichting Vidomes, is uitgenodigd door Rechtbank Den […]

 • Aanwijsregels Rijnvarendenovereenkomst / verzekerings- en premieplicht

  SV | Uitspraak Hof Den Haag | 29-05-2019 | 18/00549 en 18/00550 | ECLI:NL:GHDHA:2019:1884 In deze procedure is in geschil of Rijnvarende X (belanghebbende) in de periode 1 januari 2013 tot en met 16 november 2014 in Nederland verzekerd en premieplichtig is voor de volksverzekeringen. De werkgever van X is in Luxemburg gevestigd. X betoogt dat hij onder het socialezekerheidsstelsel van Luxemburg valt. Hof Den […]

 • Informatiebeschikking te lang gehandhaafd / vergoeding werkelijke proceskosten

  FB | Uitspraak Rechtbank Noord-Holland | 21-06-2019 | 17/5601 | ECLI:NL:RBNHO:2019:4970 De Inspecteur heeft een informatiebeschikking genomen met betrekking tot aan X (belanghebbende) op te leggen (navorderings)aanslagen IB/PVV 2005 tot en met 2008. De informatiebeschikking houdt verband met een bij UBS aangehouden bankrekening. Met dagtekening 14 november 2017 is het bezwaar van X tegen de informatiebeschikking […]

 • Invoer gebruikte auto / toepassing historisch tarief / referentievoertuig

  Auto | Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden | 02-07-2019 | 18/00145 | ECLI:NL:GHARL:2019:5409 X (bv; belanghebbende) heeft een gebruikte auto met een datum van eerste toelating van 26 februari 2015 vanuit België naar Nederland overgebracht en deze op 27 oktober 2016 doen registreren in het kentekenregister. X heeft ter zake van de auto op 23 september 2015 aangifte voor de BPM gedaan. In overeenstemming met deze […]

NU.NL