NIEUWS

Nieuws van de belastingdienst

PARTICULIEREN
ONDERNEMERS
INTERMEDIAIRS

OVERIG NIEUWS

FISCAALTOTAAL
 • Compromis in Tipgeverszaak

  IB | Verwijzingsuitspraak Hof Amsterdam | 26-11-2020 | 19/01727, 19/01728, 19/01742 tot en met 19/01752 | ECLI:NL:GHAMS:2020:3218 De Belastingdienst heeft aan erflater navorderingsaanslagen IB/PVV en vermogensbelasting (jaren 1997-2006) opgelegd op basis van informatie van een anonieme tipgever. De erven zijn opgekomen tegen de navorderingsaanslagen. De zaak draait in de kern om de vraag of de Inspecteur het bewijs heeft […]

 • Verzoek tot treffen voorlopige voorziening inzake sectorindeling afgewezen

  SV | Uitspraak Hof Amsterdam | 16-11-2020 | 20/00587 | ECLI:NL:GHAMS:2020:3214 Bij beschikking van 28 september 2020 is X (bv; belanghebbende) met ingang van 1 oktober 2020 ingedeeld in sector 10 (Metaalindustrie). Tot 1 oktober 2020 was X ingedeeld in sector 44 (Zakelijke Dienstverlening II).Tegen de beschikking heeft X bezwaar gemaakt en zij heeft Hof Amsterdam verzocht een voorlopige voorziening te treffen.Het Hof acht […]

 • Tweede informatiebeschikking betreffende zelfde belastingjaar is geoorloofd

  FB | Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland | 27-11-2020 | 20/781 | ECLI:NL:RBNNE:2020:4228 X (belanghebbende) heeft in de aangifte IB/PVV 2014 een onroerende zaak in box 3 opgegeven voor een waarde van € 165.000. De Inspecteur heeft in het kader van een verzoek tot wijziging van een voorlopige aanslag om informatie verzocht met betrekking tot de onroerende zaak en een eerste informatiebeschikking genomen. Rechtbank […]

 • Inspecteur bewijst niet dat sprake is van meer dan actief vermogensbeheer

  IB | Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland | 27-11-2020 | 19/2462 | ECLI:NL:RBNNE:2020:4227 Aan X (belanghebbende) is in 2011 een onroerende zaak geleverd. De koopsom bedroeg € 359.000. De onroerende zaak is vanaf 2013 verbouwd tot een appartementencomplex met veertien appartementen. De appartementen zijn in 2014 respectievelijk 2015 opgeleverd en verhuurd.X heeft de onroerende zaak in de aangifte IB/PVV 2014 in box 3 […]

 • Overige fiscale maatregelen 2021 / nota n.a.v. het verslag Eerste Kamer

  LB | Bericht Ministerie van Financiën | 03-12-2020 | 35573 In deze nota naar aanleiding van het verslag gaat de staatssecretaris nader in op vragen van de Eerste Kamer over de gevolgen van het naar voren halen van het fictieve genietingsmoment voor levenslooptegoeden en wat dit betekent voor deelnemers die met hun werkgever hebben afgesproken om in bijvoorbeeld de tweede helft van 2021 verlof op te nemen. In het onderhavige wetsvoorstel […]

 • Besluit aanvullende tegemoetkoming werkelijke schade bij O / GS

  Alg | Besluit Staatssecretaris van Financiën | 30-11-2020 | 2020-231500 In de Awir is een tegemoetkomingsregeling opgenomen voor situaties waarin bij terugvordering van de kinderopvangtoeslag aan de ouder geen persoonlijke betalingsregeling is toegekend vanwege een onterechte kwalificatie opzet of grove schuld van die ouder of zijn partner ten aanzien van het ontstaan van de terugvordering kinderopvangtoeslag (hierna: […]

 • Belastingplan 2021 / nota n.a.v. het verslag Eerste Kamer

  Alg | Bericht Ministerie van Financiën | 03-12-2020 | 35572 De staatssecretaris gaat in deze nota n.a.v. het verslag nader in op de samenloop van de kwijtscheldingswinstvrijstelling met de nieuwe verliesverrekeningssystematiek. Verder is ook gevraagd wanneer het kabinet informatie verstrekt over de ruimte die de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (ATAD2) biedt om dubbele belastingheffing te voorkomen en waarom hier op dit moment […]

 • Energiebelasting voor verbruik van energieproducten voor niet-energieproducten

  Alg | Arrest Hof van Justitie van de EU | 03-12-2020 | C‑44/19 | ECLI:EU:C:2020:982 Repsol, een vennootschap naar Spaans recht, houdt zich onder meer bezig met de vervaardiging van uit ruwe aardolieraffinage verkregen energieproducten. Naast energieproducten levert het raffinageproces andere energieproducten op die deels worden hergebruikt in het productieproces.De vraag is of Repsol op grond van Richtlijn […]

 • Tweede Kamer akkoord met novelle Wijziging Wet vliegbelasting

  Alg | Tweede Kamer | 03-12-2020 | 35645 De Tweede Kamer heeft dit wetsvoorstel op 3 december 2020 aangenomen. Doel van het wetsvoorstel Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel 'Vliegbelasting' (35205) door de Tweede Kamer op 11 maart 2020 heeft het kabinet een aanvullend onderzoek toegezegd naar de effecten van de vliegbelasting voor vrachtvliegtuigen voor de luchtvrachtsector. Dit onderzoek is op 15 september 2020 met zowel […]

 • Belgische belastingvrijstelling van overwinst vormt staatssteun

  Alg | Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU | 03-12-2020 | C‑337/19 P | ECLI:EU:C:2020:990 Van 2004 tot 2014 heeft de Belgische fiscus door middel van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (taxrulings) de belastbare winsten van in totaal 55 binnenlandse vennootschappen die tot multinationale groepen behoorden neerwaarts aangepast, een praktijk die ook wel ’belastingvrijstelling van overwinst’ werd […]

TaxLive
 • 600 Nederlandse transportbedrijven willen Duits tolgeld terug

  Zeshonderd Nederlandse transportbedrijven eisen van Duitsland tolgeld terug. Ze hebben zich gemeld bij brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN), die schat dat de vervoerders de afgelopen jaren miljoenen euro's teveel aan tol hebben betaald in het land.

 • Koolmees: veel bedrijven vroegen bewust ruim loonsteun aan

  Naar schatting zes op de tien bedrijven die afgelopen voorjaar een beroep hebben gedaan op de eerste loonkostenregeling (NOW) van het kabinet, moeten een deel daarvan terugbetalen. Veel bedrijven zijn "voor de zekerheid" uitgegaan van een groter omzetverlies, denkt minister Wouter Koolmees (Sociale...

 • Russische parlementariërs willen belastingverdrag Nederland opzeggen

  Russische parlementariërs hebben voorgesteld belastingafspraken met Nederland op te zeggen. Rusland herziet overeenkomsten met een reeks landen en een aantal grote Russische bedrijven staan in Nederland geregistreerd.

 • Plan coalitie: honderden miljoenen extra coronasteun

  De regeringscoalitie wil dat er honderden miljoenen euro's extra worden uitgetrokken voor steun, onder meer aan bedrijven in sectoren die het nog steeds zwaar hebben door de coronacrisis. Bedrijven die 70 procent van hun omzet verliezen, kunnen een groot deel (85 procent) van hun vaste lasten...

 • 'Dekkingsgraad van 95 procent minimum voor nieuwe pensioen'

  Een dekkingsgraad van 95 procent in 2026 wordt de ondergrens voor pensioenfondsen om zonder verlagingen over te gaan naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat staat in conceptstukken over de overgangsregels van het huidige pensioenstelsel naar het nieuwe, zeggen bronnen tegen het FD en PensioenPro. Een...

NU.NL