NIEUWS

NIEUWS VAN WESSELS ADMINISTRATIE GROEP

NIEUWS VAN DE BELASTINGDIENST

RSS PRIVÉ
RSS ONDERNEMERS
RSS INTERMEDIAIRS

OVERIG NIEUWS

RSS FiscaalTotaal
 • Liggelden in jachthaven belast naar algemene btw-tarief / geen sportaccommodatie
  BTW | Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden | 08-08-2017 | 16/01148 | ECLI:NL:GHARL:2017:6781 Fiscale eenheid X (bv) exploiteert een recreatiecentrum, bestaande uit onder meer twee jachthavens. X stelt dat de terbeschikkingstelling van de ligplaatsen in de jachthavens is onderworpen aan het verlaagde tarief van de omzetbelasting (artikel 9, lid 2 Wet OB). Zij stelt in hoger beroep […]
 • Vrijstelling voor als onderdeel van bedrijfsoverdracht verkregen onroerende zaken
  WBR | Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden | 15-08-2017 | 16/01058 | ECLI:NL:GHARL:2017:6787 De moeder van X heeft bij akte van 31 december 2014 alle aandelen in B bv aan X geschonken. Tot de bezittingen van B behoorden onder andere enkele onroerende zaken, alsmede alle aandelen in C bv. De schenking omvatte ruim 40 panden (voornamelijk studentenpanden […]
 • Monumentenwoning / onderhoudskosten tuin niet aftrekbaar
  IB | Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden | 08-08-2017 | 16/00884 | ECLI:NL:GHARL:2017:6780 X is eigenaar van een woonhuis dat als rijksmonument kwalificeert. De om het woonhuis gelegen tuin is ongeveer 16.000 m2 groot. De tuin is niet afzonderlijk ingeschreven in het monumentenregister. In 1994 is een verzoek tot rangschikking van de tuin als rijksmonument afgewezen.In het […]
 • Prejudiciële vragen over rechtsgevolgen nietige rechtshandeling
  BTW | Arrest Hof van Justitie van de EU | 24-07-2017 | C-364/17 X heeft naar aanleiding van een in december 2004 van Y ontvangen factuur inzake de aankoop van een hotel, de in rekening gebrachte omzetbelasting afgetrokken. In de notariële akte van levering is echter een fout gemaakt die volgens het Bulgaarse recht een […]
 • Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties / nota van wijziging
  Alg | Bericht Ministerie van Financiën | 18-08-2017 | 2017-0000168968 De minister van Financiën heeft een nota van wijziging bij het wetsvoorstel aanvullende maatregelen accountantsorganisaties naar de Tweede Kamer gezonden. Deze nota bevat onder andere een verlenging van de overgangsregeling voor de geschiktheidseis. Om tijdig geschikt te kunnen worden bevonden, dient de AFM in de […]
 • Geldlening aan startende ondernemer geen ondernemingsvermogen / geen afwaardering
  IB | Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden | 08-08-2017 | 16/00555 en 16/00556 | ECLI:NL:GHARL:2017:6777 X heeft van 2009 tot en met 2015 een eenmanszaak gedreven. De activiteiten bestonden uit de verhuur van onroerende zaken. Medio 2009 heeft X een lening verstrekt aan E, een vriend van de neef van X. E had het exclusieve recht gekregen […]
 • Onterechte aansprakelijkstelling / geen kennelijk onbehoorlijk bestuur
  Alg | Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden | 15-08-2017 | 16/01147 en 16/01184 | ECLI:NL:GHARL:2017:6788 X is enig aandeelhouder en bestuurder van A bv. De Ontvanger heeft hem bij beschikking van 21 april 2015 aansprakelijk gesteld voor de door A niet betaalde naheffingsaanslagen loonheffingen voor de jaren 2007 en 2008. De aansprakelijkstelling is door Rechtbank Noord-Nederland (15/5061, […]
 • Ter zake van activiteiten met drafpaarden is geen sprake van ondernemerschap
  BTW | Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland | 17-08-2017 | 15/4205 | ECLI:NL:RBNNE:2017:3135 X staat sinds 1987 bij de Belastingdienst ingeschreven als btw-ondernemer ter zake van het fokken, trainen en laten racen van drafpaarden. Hij neemt uitsluitend deel aan wedstrijden van de vereniging Nederlandse Draf- en rensport.X heeft op 17 september 2014 een veewagen gekocht voor € […]
 • Kwalificeert Duitse fusieregeling als verboden staatssteun?
  WBR | Arrest Hof van Justitie van de EU | 24-07-2017 | C-374/17 De Duitse wet op de belasting bij overdracht van onroerend goed kent een vrijstelling voor omzettingen/fusies tussen een controlerende vennootschap en van deze vennootschap afhankelijke vennootschappen. Een vennootschap kwalificeert als afhankelijk wanneer de controlerende vennootschap ononderbroken gedurende vijf jaar vóór de transactie […]
 • Rechtbank staat conversie van aanslag in navorderingsaanslag toe
  IB | Uitspraak Rechtbank Noord-Holland | 19-07-2017 | 15/717 t/m 15/722 | ECLI:NL:RBNHO:2017:5940 De Inspecteur heeft aan X een aanslag IB/PVV 2006 opgelegd. Omdat deze niet tijdig is opgelegd beroept de Inspecteur zich op het leerstuk van conversie en is hij van mening dat de aanslag dient te worden aangemerkt als een navorderingsaanslag.Rechtbank Noord-Holland oordeelt […]
RSS NU.NL