NIEUWS

NIEUWS VAN WESSELS ADMINISTRATIE GROEP

NIEUWS VAN DE BELASTINGDIENST

RSS PRIVÉ
RSS ONDERNEMERS
RSS INTERMEDIAIRS

OVERIG NIEUWS

RSS FiscaalTotaal
 • Beantwoording Kamervragen over minder snelle stijging AOW-leeftijd
  P&L | Bericht Ministerie van SZW | 16-08-2018 | 2018-0000111385 Minister Koolmees (SZW) heeft de Tweede Kamer antwoorden gestuurd op Kamervragen van het lid Van Dijk (PvdA) over een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd. Aanleiding tot de vragen was een artikel in het Financieele Dagblad van 5 juni 2018 waarin actuarissen stellen dat de […]
 • Belastingdienst publiceert handreiking zelfstandigenaftrek
  IB | Belastingdienst | 16-08-2018 | n.v.t. De Belastingdienst heeft een handreiking over de zelfstandigenaftrek gepubliceerd. In deze handreiking worden de voorwaarden voor de zelfstandigenaftrek en het urencriterium nader toegelicht.De Belastingdienst ziet dat het in de praktijk vaak voorkomt dat ondernemers menen te voldoen aan het urencriterium, maar dit niet voldoende aannemelijk kunnen maken. "De […]
 • Compensatie transitievergoeding bij ontslag langdurig arbeidsongeschikte werknemers
  LB | Belastingdienst | 16-08-2018 | n.v.t. Op 20 juli 2018 is een wet gepubliceerd die ervoor zorgt dat werkgevers compensatie krijgen voor de transitievergoeding die zij betaald hebben aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers. Er komt nog een regeling voor de aanvraagprocedure en verstrekking van de vergoeding.Het is de bedoeling dat een werkgever vanaf 1 april […]
 • Vernietiging vergrijpboetes inzake niet (tijdig) doen van suppletieaangiften
  BTW | Uitspraak Hof Den Haag | 10-07-2018 | 17/00754 t/m 17/00759 | ECLI:NL:GHDHA:2018:1909 X bv (belanghebbende) maakt als moedermaatschappij onderdeel uit van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. De ondernemingsactiviteiten bestaan uit de in- en verkoop van gebruikte auto’s. X heeft gedurende een boekenonderzoek suppletieaangiften omzetbelasting ingediend over de jaren 2006 tot en met […]
 • Kamervragen over prijskaartje van afschaffen dividendbelasting
  VPB | Tweede Kamer | 16-08-2018 | 2018Z14668 Aan de staatssecretaris zijn door het Tweede-Kamerlid Nijboer (PvdA) vragen gesteld over een artikel in het AD van 16 augustus 2018 waarin wordt aangegeven dat de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting honderden miljoenen euro's duurder uit zal vallen dan gepland. De afschaffing zou niet 1,4 miljard euro […]
 • Een duidelijk kansloos verzet is uitvoerbaar bij voorraad
  Alg | Uitspraak Rechtbank Midden-Nederland | 01-08-2018 | C/16/449705 / HA ZA 17-771 | ECLI:NL:RBMNE:2018:3619 De Ontvanger heeft ter zake van onbetaald gebleven belastingschulden een aantal dwangbevelen aan X bv (belanghebbende) betekend en executoriaal beslag gelegd op de kantoorinventaris. X heeft hiertegen verzet ingesteld bij Rechtbank Midden-Nederland. X legt aan haar verzet ten grondslag dat […]
 • Kansloos verzet tegen dwangbevel / belangenafweging / kostenveroordeling
  FB | Uitspraak Rechtbank Rotterdam | 20-06-2018 | C/10/539195 / HA ZA 17-1087 | ECLI:NL:RBROT:2018:6382 Ten laste van IB-ondernemer X (belanghebbende) zijn door de Ontvanger zeventien dwangbevelen uitgevaardigd, strekkende tot invordering van de aan X opgelegde aanslagen omzetbelasting, inkomstenbelasting, inkomensafhankelijke bijdragen Zvw en motorrijtuigenbelasting over (tijdvakken in) de jaren 2011 en 2013 tot en met […]
 • Definitieve berekening zorgtoeslag terecht herzien naar nihil
  IB | Uitspraak Rechtbank Den Haag | 20-03-2018 | 17/8104 | ECLI:NL:RBDHA:2018:3299 Met dagtekening 28 juli 2017 is aan X (belanghebbende) een definitieve aanslag IB/PVV 2015 opgelegd naar een verzamelinkomen van € 27.104. Naar aanleiding van deze aanslag IB/PVV is met dagtekening 8 september 2017 de definitieve berekening zorgtoeslag voor het jaar 2015 herzien naar […]
 • Terechte informatiebeschikking m.b.t. buitenlandse bankrekening
  IB | Uitspraak Rechtbank Noord-Holland | 25-07-2018 | 16/3103 | ECLI:NL:RBNHO:2018:6282 In deze procedure is in geschil of aan X (belanghebbende) terecht een informatiebeschikking is afgegeven in verband met een bankrekening bij de A-bank in Luxemburg. De informatiebeschikking is gegeven met betrekking tot de op te leggen aanslag IB/PVV 2012. Dat X als rekeninghouder van […]
 • Geen positieve resultaten uit eetcafé / geen bron van inkomen
  IB | Uitspraak Hof Den Haag | 01-08-2018 | 18/00538 t/m 18/00540 | ECLI:NL:GHDHA:2018:1972 X (belanghebbende) exploiteerde in vof-vorm samen met zijn broer sinds 2011 een eetcafé. X heeft de exploitatie van het eetcafé per 1 januari 2018 gestaakt. In de periode van exploitatie heeft X daaruit nimmer positieve resultaten genoten. De Inspecteur stelt zich […]
RSS NU.NL