NIEUWS

Nieuws van de belastingdienst

PARTICULIEREN
ONDERNEMERS
INTERMEDIAIRS

OVERIG NIEUWS

FISCAALTOTAAL
 • Onregelmatigheden overbrengen accijnsgoederen / Nederland heffingsbevoegd

  Alg | Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant | 31-12-2020 | 17/6041 | ECLI:NL:RBZWB:2020:6838 De activiteiten van X (belanghebbende) bestaan uit de opslag en distributie van onder meer accijnsgoederen. X beschikt in Nederland over een vergunning voor een accijnsgoederenplaats. Aan X is ter zake van 22 zendingen een naheffingsaanslag accijns van € 1.536.653,53 opgelegd. X heeft beroep ingesteld.Niet in geschil is dat de […]

 • Toeristenbelasting i.v.m. exploitatie hotel / gelijkheidsbeginsel niet geschonden

  Lokaal | Uitspraak Hof Den Bosch | 11-02-2021 | 20/00179 | ECLI:NL:GHSHE:2021:397 X (belanghebbende) exploiteert een hotel-café-restaurant. In verband met deze exploitatie is aan X voor het jaar 2017 een aanslag toeristenbelasting opgelegd ter hoogte van € 1.393,75. X betoogt uitsluitend dat de aanslag in strijd met het gelijkheidsbeginsel is opgelegd.Rechtbank Oost-Brabant (19/579,

 • Vergoeding / prijs voor deelname televisieprogramma geen loon uit dienstbetrekking

  IB | Uitspraak Hof Den Bosch | 11-02-2021 | 20/00352 | ECLI:NL:GHSHE:2021:399 X (belanghebbende) heeft in 2016 deelgenomen aan een televisieprogramma. Zij heeft daartoe een deelnemersovereenkomst gesloten met de producent van het programma (hierna: A).In het programma zijn de deelnemers in twee teams verdeeld. De teams zijn de strijd met elkaar aangegaan om te zien wie het beste in staat is om te overleven in een omgeving […]

 • Uitspraak op bezwaar aangemerkt als non-existent / beroep niet-ontvankelijk

  FB | Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland | 25-02-2021 | 19/4271 | ECLI:NL:RBNNE:2021:592 In een door Y met dagtekening 26 februari 2013 ingediende aangifte schenkbelasting staat vermeld dat door Y aan X (belanghebbende) een bedrag van € 300.000 is geschonken en dat de schenker de schenkbelasting betaalt. Y is de partner van X. De aangifte vermeldt dat het bedrag wordt overgemaakt ter voldoening aan een natuurlijke […]

 • Beschikking aansprakelijkstelling vernietigd / geen kennelijk onbehoorlijk bestuur

  Alg | Uitspraak Rechtbank Gelderland | 12-02-2021 | 19/6841 | ECLI:NL:RBGEL:2021:714 Bedrijf A heeft in 2013 een onderneming (een soort fabriek) uit een faillissement overgenomen en een doorstart gemaakt. X (belanghebbende) hield 50% van de aandelen in bedrijf A en was enig bestuurder. Op 29 maart 2016 is bedrijf A ontbonden en per 31 maart 2016 is zij uitgeschreven uit het handelsregister.X is aansprakelijk gesteld voor […]

 • Maatstaf van heffing in geval van ’verborgen’ btw-handelingen

  BTW | Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU | 04-03-2021 | C‑521/19 | ECLI:EU:C:2021:176 CB, een artiestenmakelaar, onderhandelde namens Grupo Lito met feestcomités (informele groepen inwoners) over optredens van orkesten. De feestcomités betaalden bijna altijd in contanten en zonder factuur aan Grupo Lito, de betalingen werden niet geboekt en ook niet aangegeven. CB kreeg 10% van de inkomsten van Grupo […]

 • Opzettelijk onjuist of onvolledig aangifte doen is een kwaliteitsdelict

  Alg | Arrest Hoge Raad | 02-03-2021 | 19/05441 | ECLI:NL:HR:2021:261 X (verdachte in deze strafzaak) genoot in zijn kennissen- en klantenkring aanzien en vertrouwen. Hij was eigenaar van een reisbureau, tevens zijnde een administratie-, advies- en vertaalkantoor, sprak de Nederlandse taal en kon daardoor personen die de Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig zijn, met allerhande zaken helpen. X stond ook bekend als […]

 • Spaanse regeling voor topvoetbalclubs kwalificeert als staatssteun

  Alg | Arrest Hof van Justitie van de EU | 04-03-2021 | C‑362/19 P | ECLI:EU:C:2021:169 Ingevolge een Spaanse wet waren alle Spaanse professionele sportclubs verplicht om zich om te vormen tot sociedades anonimas deportivas (sportieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid; hierna: SAD’s). De wet had als doel om een meer verantwoordelijk beheer van de activiteiten van de clubs aan te moedigen door hun rechtsvorm […]

 • Consultatiedocument belastingplichtmaatregel omgekeerde hybride lichamen (ATAD2)

  VPB | Bericht Ministerie van Financiën | 04-03-2021 | geen Op 4 maart 2021 is de internetconsultatie belastingplichtmaatregel omgekeerde hybride lichamen (ATAD2) van start gegaan. Op grond van de Tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking dient per 1 januari 2022 de belastingplichtmaatregel voor omgekeerde hybride lichamen te worden geïmplementeerd.De maatregel maakte reeds deel uit van de Wet implementatie ATAD2 die per 1 januari 2020 […]

 • Geen medische btw-vrijstelling voor voedingsbegeleidingsdienst in sportschool

  BTW | Arrest Hof van Justitie van de EU | 04-03-2021 | C‑581/19 | ECLI:EU:C:2021:167 Frenetikexito is een Portugese vennootschap die zich onder meer bezighoudt met het beheer en de exploitatie van sportinstellingen, welzijns- en fitnessactiviteiten, levensmiddelen en dieetvoeding. De vennootschap biedt programma’s aan die uitsluitend fitnessdiensten omvatten, en programma’s die daarnaast ook voedingsadvies omvatten. […]

TaxLive
NU.NL