NIEUWS

NIEUWS VAN DE BELASTINGDIENST

RSS PRIVÉ
RSS ONDERNEMERS
RSS INTERMEDIAIRS

OVERIG NIEUWS

RSS FiscaalTotaal
 • Reactie Orde op consultatie fiscaal verdragsbeleid en aanwijzing van laagbelastende staten
  VPB | NOB | 22-10-2018 | geen De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs heeft gereageerd op de internetconsultatie fiscaal verdragsbeleid en aanwijzing van laagbelastende staten. De Orde schrijft onder andere dat het Nederlandse fiscale verdragsbeleid een belangrijke pijler is van het Nederlandse vestigingsklimaat. Nederland wordt geroemd in binnen- en buitenland voor het uitgebreide en vooruitstrevende bilaterale […]
 • Aangifte te laat ingediend / verzuimboete van € 2.639
  VPB | Uitspraak Hof Amsterdam | 04-09-2018 | 18/00133 | ECLI:NL:GHAMS:2018:3696 De Inspecteur heeft aan X (bv; belanghebbende) een verzuimboete van € 2.639 opgelegd wegens het te laat indienen van de aangifte vennootschapsbelasting 2015. Volgens Hof Amsterdam heeft Rechtbank Noord-Holland (17/3327, niet gepubliceerd) het beroep van X op afwezigheid van alle schuld (avas) terecht verworpen. […]
 • Vaststelling in goede justitie van WOZ-waarde herenhuis / gemeentelijk monument
  Lokaal | Uitspraak Hof Den Haag | 26-09-2018 | 17/946 | ECLI:NL:GHDHA:2018:2600 De WOZ-waarde van een tussenwoning (herenhuis) is naar de waardepeildatum 1 januari 2016 voor het kalenderjaar 2017 vastgesteld op € 845.000. X (belanghebbende) bepleit in deze procedure een waarde van € 790.000.De Heffingsambtenaar heeft de waarde onderbouwd aan de hand van vier vergelijkingsobjecten, […]
 • Beëindiging eigenrisicodragerschap WGA / garantieverklaring niet tijdig geregeld
  SV | Uitspraak Rechtbank Gelderland | 02-10-2018 | 17/3604 | ECLI:NL:RBGEL:2018:4173 X (nv; belanghebbende) was tot 31 december 2016 eigenrisicodrager voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Met ingang van 1 januari 2017 heeft een wijziging in de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters plaatsgevonden. Deze wijziging houdt in dat een eigenrisicodrager voor de WGA […]
 • Te hoge waardering van pand met open verbinding met buurpanden
  Lokaal | Uitspraak Rechtbank Gelderland | 14-09-2018 | 18/1595 | ECLI:NL:RBGEL:2018:3947 De WOZ-waarde van een pand is op de waardepeildatum 1 januari 2016 voor het kalenderjaar 2017 vastgesteld op € 320.000. X (belanghebbende) is eigenaar van het pand. Het pand heeft een open verbinding met twee buurpanden. In de drie panden samen zit één huurder, […]
 • Geen ondernemerschap beeldend kunstenaar / geen giftenaftrek voor schilderij
  IB | Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden | 09-10-2018 | 17/00773 | ECLI:NL:GHARL:2018:8807 X (belanghebbende) is in 1991 betrokken geweest bij een ongeval, waardoor hij zijn voormalig beroep niet meer kan uitoefenen. In 1993 is zijn echtgenote betrokken geweest bij een ongeval. Hierdoor is zij invalide geworden en heeft zij verzorging nodig. X verricht activiteiten als beeldend […]
 • Niet-ontvankelijke bezwaren tegen aanslagen IB/PVV en voorlopige aanslag Zvw
  FB | Uitspraak Hof Den Bosch | 19-07-2018 | 17/00536 t/m 17/00538 | ECLI:NL:GHSHE:2018:3060 X (belanghebbende) heeft bezwaar gemaakt tegen de aan hem opgelegde aanslagen IB/PVV 2012 en 2013 en voorlopige aanslag Zvw 2015. Voordat de Inspecteur uitspraak op de bezwaren heeft gedaan, heeft X beroep ingesteld. Rechtbank Zeeland-West-Brabant (16/2250 t/m 16/2252, niet gepubliceerd) heeft […]
 • Grensoverschrijdende fiscale planningsconstructie / deelnemingsvrijstelling niet van toepassing
  VPB | Uitspraak Hof Amsterdam | 02-10-2018 | 17/00317 en 17/00318 | ECLI:NL:GHAMS:2018:3507 Op 3 november 2006 kondigde het Duitse beursgenoteerde chemieconcern E een superdividend aan. Dit superdividend hing samen met de verkoop door E van één van haar grootste divisies. Marketmaker X (bv; belanghebbende) is in 2007 in verband met de uitkering van het […]
 • Aan Inspecteur te wijten onrechtmatigheid / vergoeding bezwaarkosten
  FB / IB | Uitspraak Hof Amsterdam | 17-07-2018 | 17/00565 | ECLI:NL:GHAMS:2018:2447 X (belanghebbende) heeft voor het jaar 2015 aangifte IB/PVV gedaan met het papieren aangiftebiljet. Bij het vaststellen van de aanslag is geen rekening gehouden met de inkomensafhankelijke combinatiekorting (artikel 8.14a Wet IB 2001). Bij de uitspraak op bezwaar heeft de Inspecteur alsnog […]
 • Kabinetsreactie evaluatie teruggaafregeling LNG
  Alg | Bericht Ministerie van Financiën | 19-10-2018 | 2018-0000177871 De staatssecretaris heeft de Evaluatie teruggaafregeling LNG in de accijnzen naar de Tweede Kamer gezonden. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de toezegging in Autobrief 2.0 om de betreffende teruggaafregeling te evalueren. De vraag of het gebruik van LNG en met name van bio-LNG moet worden […]
RSS NU.NL