NIEUWS

Nieuws van de belastingdienst

PARTICULIEREN
ONDERNEMERS
INTERMEDIAIRS

OVERIG NIEUWS

FISCAALTOTAAL
 • Geen gewekt vertrouwen inzake te verrekenen verliezen / vrijval lijfrenteverplichting

  VPB | Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant | 11-03-2021 | 18/3542 | ECLI:NL:RBZWB:2021:1210 In de aangifte vpb 2014 heeft X (belanghebbende) een bedrag van € 152.196 in aanmerking genomen ter zake van de vrijval van een lijfrenteverplichting. In de aangifte zijn verliezen uit voorgaande jaren van in totaal € 135.682 verrekend. De Inspecteur is afgeweken van de aangifte op het punt van de verliesverrekening. Volgens […]

 • Geen afwaardering met betrekking tot privé-investering van dga

  VPB | Uitspraak Rechtbank Gelderland | 25-03-2021 | 20/461 | ECLI:NL:RBGEL:2021:1407 X (bv; belanghebbende) houdt 100% van de aandelen in Y (bv). De vennootschappen vormen een fiscale eenheid voor de vpb. De activiteiten bestaan voornamelijk uit het exploiteren van een handelsagentschap in schoenen. Y heeft in 2010 en 2012 bedragen van € 378.029, € 98.200 resp. € 175.000 overgemaakt naar een vastgoedmaatschap. In de […]

 • WOZ-waarde maisonette niet te hoog / uitspraak op bezwaar goed gemotiveerd

  Lokaal | Uitspraak Hof Den Haag | 24-03-2021 | 20/00571 | ECLI:NL:GHDHA:2021:761 X (belanghebbende) heeft het appartementsrecht van een woning. Het betreft een maisonnette in een complex van 8 maisonnettes (hierna: de woning). X heeft de woning in 2008 gekocht voor € 170.000. Het in de koopsom begrepen aandeel in de VvE-reserve bedroeg € 1.757,37. De WOZ-waarde van de woning is per waardepeildatum 1 januari 2018 […]

 • Niet voldaan aan bewijslast ten aanzien van premieaftrek

  IB | Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden | 20-04-2021 | 18/00951, 19/01735, 19/01736, 19/01737 | ECLI:NL:GHARL:2021:3820 X (belanghebbende) heeft in 2012 vanuit Duitsland zijn woonplaats naar Nederland verplaatst. Hij heeft in de aangiften IB/PVV 2012, 2013, 2014 en 2015 ’premies voor inkomensvoorziening’ in aftrek gebracht. De premies zouden zijn betaald aan een Duitse verzekeraar. De Inspecteur heeft bij de aanslagregeling […]

 • Bewijslast specifieke zorgkosten / chronische aandoeningen

  IB | Uitspraak Hof Den Haag | 15-04-2021 | 20/00677 | ECLI:NL:GHDHA:2021:743 In deze procedure is in geschil of de Inspecteur het door X (belanghebbende) in aanmerking genomen bedrag aan uitgaven voor specifieke zorgkosten van € 6.356 terecht heeft gecorrigeerd (IB/PVV 2017). X stelt in bewijsrechtelijke problemen te zijn gekomen doordat originele bewijsstukken verloren zijn gegaan tijdens de voorbereiding op zijn […]

 • Btw-heffing bij werkzaamheden van toezichthouders en van leden van diverse commissies

  BTW | Besluit Staatssecretaris van Financiën | 28-04-2021 | 2021-9403 Dit besluit (Stcrt. 2021, 2262, van 6 mei 2021) geeft een invulling aan het begrip ‘zelfstandig’ zoals genoemd in artikel 7 Wet OB 1968 met het oog op de btw-behandeling van de werkzaamheden van natuurlijke pers

 • Overdrachtsbelasting / belastbaar feit

  Alg | Besluit Staatssecretaris van Financiën | 23-04-2021 | 2021-64140 Dit besluit (Stcrt. 2021, 22617) vervangt het besluit van 15 oktober 2015, BLKB2015/794M (Stcrt. 2015, 36766) en bevat het beleid over het belastbare feit in de overdrachtsbelasting. In dit besluit zijn nieuwe goedkeuringen opgenomen voor de situatie van afstand van een recht van opstal tegen verkrijging van een onverdeeld aandeel in een onroerende zaak en voor een […]

 • Portugese heffingstechniek over dividenden aan icbe’s niet strijdig met EU-recht

  Alg | Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU | 06-05-2021 | C‑545/19 | ECLI:EU:C:2021:372 Portugal belast niet-ingezeten icb’s en ingezeten icb’s op een verschillende manier. Dividenden die door in Portugal gevestigde ondernemingen worden uitgekeerd aan een ingezeten icbe – die deze op haar beurt uitkeert aan haar deelnemers – zijn in Portugal niet belast op het niveau van de icbe. In plaats daarvan […]

 • TONK: financiële ondersteuning voor flexwerkers en zelfstandigen

  Alg | Belastingdienst | 06-05-2021 | geen Sinds maart kunt u de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) voor uw klant aanvragen. Deze eenmalige tegemoetkoming is bedoeld voor mensen die door de coronacrisis minder inkomen hebben en hun woonlasten niet meer kunnen betalen.

 • Aansprakelijkstelling bestuurder bleef in stand ondanks aanwijzingen van UBO

  FB | Redactie FiscaalTotaal | 07-05-2021 | FT20210507-1 Op het moment dat belastingschulden onbetaald blijven, heeft de Belastingdienst de mogelijkheid om de bestuurder van een vennootschap aansprakelijk te stellen. De meest bekende variant is de aansprakelijkheid voor de niet betaalde loon- en omzetbelasting.FeitenDe procedure betreft een voormalige bestuurder van een vennootschap. In het jaar 2016 verliest de vennootschap een […]

TaxLive
 • Onderzoek naar accijnsfraude met waterpijptabak

  De FIOD heeft in samenwerking met de politie vijf doorzoekingen verricht in twee woningen in Eindhoven en Someren en in diverse opslaglocaties in Best, Eindhoven en Helmond. Vier mannen tussen 22 en 42 jaar uit Eindhoven, Helmond en Someren worden verdacht van accijnsfraude met waterpijptabak en...

 • 9% btw voor de levering van gelpads en gelstrips

  Gelpads en gelstrips zijn verbandmiddelen. De levering hiervan is daarom belast met 9% btw. Dat meldt de Belastingdienst.

 • 'Schijnzelfstandigheid kan leiden tot hogere eisen aan IB-ondernemerschap'

  "Door de huidige afbakeningsproblemen tussen zzp-ers die als IB-ondernemers kwalificeren en de zogenoemde schijnzelfstandigen kunnen in de toekomst aan het ondernemerschap meer fiscale eisen worden gesteld. Bijvoorbeeld in de vorm van een minimale investeringseis of het in dienst hebben van...

 • NOB: stel fiscale faciliteiten open voor BV met maatschappelijk doel

  De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) heeft in een reactie op de internetconsultatie Besloten vennootschap met een maatschappelijk doel (BVm) voorgesteld om een zekere mate van fiscale faciliteiten open te stellen voor de BVm.

 • Geen inhouding loon voor stakende werknemers vanwege 'corona-urenbank'

  Een bedrijf uit Emmeloord dat officiële waarschuwingen uitdeelde aan zijn personeel omdat zij staakten moet die waarschuwingen uit het personeelsdossier halen. Ook mag het bedrijf geen loon inhouden omdat medewerkers de afgelopen tijd gestaakt hebben. Dat heeft de voorzieningenrechter van de...

NU.NL