NIEUWS

NIEUWS VAN WESSELS ADMINISTRATIE GROEP

NIEUWS VAN DE BELASTINGDIENST

RSS PRIVÉ
RSS ONDERNEMERS
RSS INTERMEDIAIRS

OVERIG NIEUWS

RSS FiscaalTotaal
 • Terechte naheffing loonheffing bij schoonmaakbedrijf / redelijke schatting
  LB | Uitspraak Rechtbank Noord-Holland | 07-06-2017 | 16/3712 en 16/3713 | ECLI:NL:RBNHO:2017:4915 X dreef tot 1 april 2009 in de vorm van een eenmanszaak een schoonmaakbedrijf. Tijdens een boekenonderzoek is geconstateerd dat loon van de in de loonadministratie opgenomen werknemers niet in de aangiften is verwerkt en dat werknemers die loon hebben ontvangen in […]
 • Aanslag heeft administrateur niet bereikt / vernietiging kostenbeschikkingen
  FB | Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden | 07-06-2017 | 16/01169 | ECLI:NL:GHARL:2017:4779 Aan X zijn aanmanings- en betekeningskosten in rekening gebracht in verband met het niet tijdig betalen van een aanslag watersysteemheffing en zuiveringsheffing. X stelt dat de aanmanings- en betekeningskosten ten onrechte in rekening zijn gebracht met de stelling dat hij de aanslag om onverklaarbare […]
 • Rechtbank heeft beroep terecht niet-ontvankelijk verklaard / onjuiste gronden
  FB | Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden | 13-06-2017 | 16/00613 | ECLI:NL:GHARL:2017:4955 Ten aanzien van X is voor de jaren 2010 en 2011 (inkomstenbelasting), respectievelijk voor het tijdvak 1 januari 2010 tot en met 31 december 2011 (omzetbelasting), een informatiebeschikking genomen. X heeft ten aanzien van de informatiebeschikking beroep ingesteld bij Rechtbank Noord-Nederland (15/803, niet gepubliceerd). […]
 • Hof stelt zwartspaarder op acht punten in het ongelijk
  IB | Uitspraak Hof Den Haag | 07-06-2017 | 16/00546 t/m 16/00557 en 16/00596 | ECLI:NL:GHDHA:2017:1723 Aan X zijn voor de jaren 2001 tot en met 2013 navorderingsaanslagen en boetes opgelegd omdat hij zijn buitenlandse bankrekeningen niet in zijn aangiften had vermeld. Rechtbank Den Haag (16/2113, ECLI:NL:RBDHA:2016:14344) heeft de beroepen, voor zover die zijn gericht […]
 • Terechte aanslagen OZB en rioolheffing voor concessiehouder stations / WOZ-waarde
  Lokaal | Uitspraak Rechtbank Den Haag | 30-05-2017 | 16/2554 e.a. | ECLI:NL:RBDHA:2017:6152 De Heffingsambtenaar heeft bij beschikkingen van 31 december 2014 de WOZ-waarde voor het kalenderjaar 2012 van 15 stations vastgesteld. Met betrekking tot de 15 stations zijn aan X (nv) aanslagen OZB-gebruik en rioolheffing 2012 opgelegd. De stations zijn onder de naam RandstadRail […]
 • Aanslag zuiveringsheffing instelling / indeling in klasse 7 als verpleeghuis
  Lokaal | Uitspraak Rechtbank Midden-Nederland | 04-04-2017 | 16/3248, 16/3250 en 16/3253 | ECLI:NL:RBMNE:2017:2718 Aan een instelling zijn aanslagen ‘Zuiveringsheffing bedrijven’ opgelegd voor de jaren 2013 tot en met 2016. De Heffingsambtenaar heeft de instelling daarbij ingedeeld in klasse 8. In geschil is of de instelling voor het bepalen van de hoogte van de aanslag […]
 • WOZ-waarde appartement in complex niet te hoog vastgesteld
  Lokaal | Uitspraak Hof Amsterdam | 13-06-2017 | 16/00479 | ECLI:NL:GHAMS:2017:2163 De WOZ-waarde van de woning van X is voor jaar 2015 na bezwaar vastgesteld op € 276.000. De woning is een appartement op de tweede verdieping met een woonoppervlak van ongeveer 87 m² en een parkeerplaats. X stelt dat de waarde te hoog is […]
 • Geen grafrecht voor begraven tweede lichaam in 2-diepgraf
  Lokaal | Uitspraak Hof Den Bosch | 04-05-2017 | 16/00043 | ECLI:NL:GHSHE:2017:1913 Als gevolg van het overlijden van de moeder van X in 2008 is een aanslag grafrecht van € 1.429,60 opgelegd. Door het overlijden van vader in 2015 is een aanslag grafrecht van € 2.402 opgelegd. Moeder en vader zijn beide in hetzelfde (dubbel)graf […]
 • Nicht van erflater terecht ingedeeld in tariefgroep II
  S&E | Uitspraak Hof Den Bosch | 04-05-2017 | 15/01190 | ECLI:NL:GHSHE:2017:1925 X is benoemd tot erfgenaam van haar oom. Zij betoogt dat in haar geval het tarief als zijnde een kind van erflater moet gelden omdat er geen redelijke rechtvaardiging (meer) is voor het door de wetgever op dit onderdeel gemaakte onderscheid tussen kinderen […]
 • Woning geen eigen woning / uitzendregeling niet van toepassing
  IB | Uitspraak Rechtbank Gelderland | 21-06-2017 | 16/3715 | ECLI:NL:RBGEL:2017:3209 X stond van 1996 tot 2008 ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie op adres a in Nederland. Op dat adres staat vanaf 1997 mevrouw B ingeschreven. In 2003 hebben X en B een samenlevingsovereenkomst gesloten. Vanaf 2008 is X niet meer in Nederland ingeschreven. Bij […]
RSS NU.NL