NIEUWS

NIEUWS VAN WESSELS ADMINISTRATIE GROEP

NIEUWS VAN DE BELASTINGDIENST

RSS PRIVÉ
RSS ONDERNEMERS
RSS INTERMEDIAIRS

OVERIG NIEUWS

RSS FiscaalTotaal
 • BTW Convenant Film 2018: geld voor productie publieksfilms in ruil voor laag btw-tarief op bioscoopkaartjes
  BTW | Bericht Ministerie van OCW | 17-05-2018 | 1350609 Minister Van Engelshoven (OCW) heeft in het BTW Convenant Film 2018 afspraken met de filmbranche gemaakt om de productie van de Nederlandse film te bevorderen. In ruil voor een laag btw-tarief op bioscoopkaartjes steken de filmdistributeurs en bioscoopexploitanten meer geld in de productie van Nederlandse […]
 • Antwoorden op vragen over lokale vliegtaks Eindhoven Airport
  Alg | Bericht Ministerie van BZK | 17-05-2018 | 2018D29119 De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft Kamervragen beantwoord over plannen van de gemeente Eindhoven om een lokale vliegtaks in te voeren voor Eindhoven Airport. Als het aan Eindhoven ligt worden de tickets vanaf dat vliegveld, na Schiphol het grootste, één euro duurder. De […]
 • Internetconsultatie digitalisering oprichting en inschrijving bv's en nv's
  Alg | Bericht Ministerie van Economische Zaken | 18-05-2018 | 2018/0113 (COD) De Europese Commissie stelt een richtlijn voor om lidstaten te verplichten de digitale oprichting en inschrijving van kapitaalvennootschappen (besloten of naamloze vennootschappen)) mogelijk te maken. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben een internetconsultatie over […]
 • Werkzaamheden zzp-er aangemerkt als onderneming
  IB | Uitspraak Hof Den Haag | 08-05-2018 | 17/00560 | ECLI:NL:GHDHA:2018:1184 X (belanghebbende) houdt zich als zelfstandige zonder personeel (zzp-er) bezig met het draaien en toppen van paprika’s. In geschil is of de inkomsten van X dienen te worden aangemerkt als winst uit onderneming of als resultaat uit overige werkzaamheden. Rechtbank Den Haag (16/8294, […]
 • Inkomsten van multi-levelmarketingbedrijf belast als resultaat uit overige werkzaamheden / geen speculatie
  IB | Uitspraak Hof Den Haag | 20-03-2018 | 17/00831 | ECLI:NL:GHDHA:2018:1188 X (belanghebbende) was in 2013 zelfstandig distributeur van Y, een bedrijf dat diensten aanbiedt op het gebied van telecommunicatie en energie. Y is een zogenoemd multi-levelmarketingbedrijf. Dit houdt in dat een piramide van onafhankelijke vertegenwoordigers, als verkopers, inkomsten verwerft door directe verkoop van […]
 • Aanpassing wettelijk minimumloon per 1 juli 2018
  LB / SV | Bericht Ministerie van SZW | 09-05-2018 | 2018-00000811666 Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2018 gepubliceerd in de Staatscourant (nr. 27822). Na de (wettelijke) afronding bedraagt het bruto wettelijk minimumloon per 1 juli 2018:- € 1.594,20 per maand,- € 367,90 […]
 • Woning voor zuiveringsheffing ten onrechte aangemerkt als bedrijfsruimte
  Lokaal | Uitspraak Rechtbank Oost-Brabant | 18-04-2018 | 17/2024 | ECLI:NL:RBOBR:2018:1992 Stichting X (belanghebbende) huurt een woning voor huisvesting van acht (verstandelijk) beperkte (jong)volwassenen, die zorg, ondersteuning en begeleiding nodig hebben. In deze procedure is in geschil of de woning dient te worden aangemerkt als woonruimte (standpunt X) dan wel als bedrijfsruimte (standpunt Heffingsambtenaar), zoals […]
 • Revisierente over gehele afkoopwaarde van polis / vergoeding griffierecht
  IB | Uitspraak Rechtbank Gelderland | 04-05-2018 | 17/6356 | ECLI:NL:RBGEL:2018:2076 De echtgenote van X had een lijfrenteverzekering afgesloten. De premie bedroeg ƒ 359,50 (€ 163,13) per maand. De echtgenote is per 28 november 2000 arbeidsongeschikt geworden. Vanaf dat moment stopte de premieplicht voor de lijfrenteverzekering. De opbouw in de verzekering is wel doorgegaan. De […]
 • Inspecteur maakt schenking auto door zoon aan vader niet aannemelijk
  S&E | Uitspraak Rechtbank Den Haag | 12-04-2018 | 17/7432 | ECLI:NL:RBDHA:2018:4623 De zoon van X (belanghebbende) is in 2014 overleden. De Inspecteur heeft aan X een aanslag schenkbelasting van € 15.896 opgelegd omdat de zoon aan X een auto cadeau zou hebben gedaan. X weerspreekt in deze procedure dat sprake was van een schenking. […]
 • Ontvankelijk bezwaar / procesbelang / geen dwangsom en vergoeding bezwaarfase
  Lokaal | Uitspraak Hof Amsterdam | 27-02-2018 | 16/00548 | ECLI:NL:GHAMS:2018:1169 De Inspecteur heeft het bezwaar van X (belanghebbende) inzake een naheffingsaanslag OB en verzuimboetes niet-ontvankelijk verklaard. Primair omdat de behandelend ambtenaar het bezwaarschrift niet kon traceren en - zo er wel bezwaar zou zijn gemaakt - subsidiair omdat de Inspecteur met ambtshalve verminderingen volledig […]
RSS NU.NL